SOP's en documenten

De basis van dit Noordwest Kwaliteitssysteem is het binnen de STZ ontwikkelde kwaliteitshandboek SOP’s. In dit kwaliteitshandboek worden procedures rond medisch wetenschappelijk onderzoek zo veel mogelijk gestandaardiseerd. Aangezien elk ziekenhuis verschilt bestaat de ruimte om met behulp van centrum specifieke bijlagen de lokale gang van zaken te beschrijven. Voor Noordwest is dit ook gedaan waarbij taken toegekend zijn aan Noordwest medewerkers die betrokken kunnen zijn bij het onderzoek. Deze centrumspecifieke bijlagen zijn als laatste bijlagen aan elke SOP toegevoegd.

Voorbereiding

Deze SOP's en aanverwante documenten hebben betrekking op de voorbereidende fase van een onderzoek. De SOP’s zijn voor Noordwest medewerkers terug te vinden in documentbeheer.

SOP's

  • SOP VC1 Ontwikkelen onderzoeksprotocol
  • SOP VC2 Ontwikkelen proefpersoneninformatie en toestemmingsformulier (centraal)
  • SOP VC4 Aanvraag EudraCT protocolnummer
  • SOP VC5 Invullen ABR formulier
  • SOP VC6 Beoordeling toetsende commissie (centraal)
  • SOP VC7 Aanmelding trialregister
  • SOP VC8 Beoordeling amendement toetsende commissie (centraal)
  • SOP VC9 Proefpersonen en aansprakelijkheidsverzekering (centraal)
  • SOP VC10 Onderzoekscontract
  • SOP X1 Onderzoek met medische hulpmiddelen

Documenten