Financiële ondersteuning

Wetenschapsfonds

Financiering is de belangrijkste, maar vaak ook de moeilijkst te realiseren randvoorwaarde voor het uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek. In Noordwest is hiertoe het wetenschapsfonds ingesteld. Jaarlijks wordt vanuit het wetenschapsfonds € 100.000,- beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van investigator-initiated onderzoek. Vanuit de STZ-doelstellingen is het gewenst onderzoek te doen op klinisch en maatschappelijk relevante onderwerpen en verdient onderzoek door paramedici en verpleegkundigen in Noordwest extra aandacht.

Jaarlijkse interne subsidieronde

Noordwest Ziekenhuisgroep is een Topklinisch (STZ) ziekenhuis. Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zijn een belangrijk onderdeel van de organisatie. Om lokaal wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te faciliteren stelt de raad van bestuur van Noordwest door middel van het wetenschapsfonds geld beschikbaar voor de financiële ondersteuning van onderzoeksprojecten.

Een toegekende subsidie kan worden ingezet voor het financieren van verschillende aspecten van onderzoek: bijvoorbeeld salariskosten van een arts-onderzoeker, kosten voor toetsing door een METC maar ook kosten voor een proefpersonenverzekering.

Het wetenschapsbureau van de Noordwest Academie organiseert het subsidie traject, daarnaast biedt zij waar nodig ondersteuning bij het opstellen van een onderzoeksvoorstel.

Bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen wordt gekeken naar de volgende criteria:

  • Noordwest Ziekenhuisgroep is de initiator van het onderzoek (hoofdonderzoeker is werkzaam in Noordwest)
  • Het onderzoek wordt (deels) uitgevoerd met Noordwest patiënten
  • Bij voorkeur sluit het onderzoek aan bij een bestaande (onderzoeks) lijn of het zet een onderzoekslijn in
  • De uitkomst van het onderzoek is maatschappelijk relevant en toepasbaar in de lokale zorgpraktijk
  • Het onderzoek is haalbaar (denk aan aantallen patiënten en tijdspanne), goed van kwaliteit (methodologie) en heeft een goede implementatiekans
  • Het voorstel bevat een gespecificeerde en reële begroting.

Ingediende onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld door (een afvaardiging van) de wetenschapscommissie Noordwest. De uiteindelijke beslissing over de te honoreren aanvragen wordt genomen door de raad van bestuur.

De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op een goede begroting. De subsidie heeft een looptijd van maximaal 2 jaar en dient dus volledig binnen deze periode te worden besteed. Per project wordt een maximumbedrag van €25.000,- toegekend. Het bedrag mag worden gebruikt als aanvulling op externe financiering.