Feedback geven

(geaccrediteerd voor medisch specialisten icm. met onderwijs tijdens de overdracht of veilig leerklimaat).

Doelgroep: iedereen die feedback geeft in opleidingssituaties

Tijdsduur: 2 uur

Feedback geven over het werk, gedrag of inzet van een arts-assistent vraagt een scala aan sociale competenties van de supervisor. Gestructureerde feedback draagt constructief bij aan het leerproces van de arts-assistent. Een vaste opbouw van het feedbackgesprek in feedup, feedback en feedforward helpt om de feedback te structureren.

In deze module zoomen we in op de structuur van het feedbackgesprek en oefenen we met de stappen van feedup, feedback en feedforward.

In plaats van de structuur van het gesprek is het ook mogelijk in deze module te focussen op het proces en de gesprekstechnieken van feedback geven aan de hand van het ik-ik-jij model: wat zie je, wat doet dat met je en wat vindt de ander. We oefenen deze stappen en ervaren wat het effect is.

  1. De teach-the-teacher 2 over toetsen en beoordelen van één hele dag behandelt beide onderdelen inclusief het moment van feedback geven in de praktijk en biedt daarnaast ook veel oefenmogelijkheden met een trainingsacteur.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

Leerdoelen formuleren

Doelgroep: voor arts-assistenten, opleiders, werkbegeleiders of stagebegeleiders.

Tijdsduur: 1 uur

Gerichte feedback op het handelen van arts-assistenten werkt het meest effectief als de vooraf gestelde leerdoelen duidelijk zijn voor zowel arts-assistent als supervisor. Hoe formuleer je een concreet leerdoel en hoe stem je dit met elkaar af. In deze module geven we achtergrond en tips voor concreet te formuleren leerdoelen, oefenen we met het maken van je eigen leerdoelen en bespreken we hoe dit af te stemmen met de supervisor of opleider.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl