Rapportages

Na lokale toestemming van de rvb ontvangt het wetenschapsbureau graag jaarlijks een voortgangsrapportage en bij het beëindigen van de studie een beëindigingsrapportage. Deze zijn hieronder te downloaden.

Voortgangsrapportage

Beëindigingsrapportage