Feedback geven

(geaccrediteerd voor medisch specialisten icm. met onderwijs tijdens de overdracht of veilig leerklimaat).

Doelgroep: iedereen die feedback geeft in opleidingssituaties

Tijdsduur: 2 uur

Feedback geven over het werk, gedrag of inzet van een arts-assistent vraagt een scala aan sociale competenties van de supervisor. Gestructureerde feedback draagt constructief bij aan het leerproces van de arts-assistent. Een vaste opbouw van het feedbackgesprek in feedup, feedback en feedforward helpt om de feedback te structureren.

In deze module zoomen we in op de structuur van het feedbackgesprek en oefenen we met de stappen van feedup, feedback en feedforward.

In plaats van de structuur van het gesprek is het ook mogelijk in deze module te focussen op het proces en de gesprekstechnieken van feedback geven aan de hand van het ik-ik-jij model: wat zie je, wat doet dat met je en wat vindt de ander. We oefenen deze stappen en ervaren wat het effect is.

  1. De teach-the-teacher 2 over toetsen en beoordelen van één hele dag behandelt beide onderdelen inclusief het moment van feedback geven in de praktijk en biedt daarnaast ook veel oefenmogelijkheden met een trainingsacteur.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

Leerdoelen formuleren

Doelgroep: voor arts-assistenten, opleiders, werkbegeleiders of stagebegeleiders.

Tijdsduur: 1 uur

Gerichte feedback op het handelen van arts-assistenten werkt het meest effectief als de vooraf gestelde leerdoelen duidelijk zijn voor zowel arts-assistent als supervisor. Hoe formuleer je een concreet leerdoel en hoe stem je dit met elkaar af. In deze module geven we achtergrond en tips voor concreet te formuleren leerdoelen, oefenen we met het maken van je eigen leerdoelen en bespreken we hoe dit af te stemmen met de supervisor of opleider.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

Onderwijs tijdens de overdracht

(geaccrediteerd voor medisch specialisten icm. feedback geven of veilig leerklimaat).

Doelgroep: medisch specialisten, opleiders en werkbegeleiders

Tijdsduur: 2 uur

Literatuur: groot werkvormenboek voor de zorg (gratis exemplaar voor de vakgroep)

De overdracht is meestal een moment waarin veel informatie in korte tijd wordt overgebracht. De arts-assistenten hebben binnen de vakgroep een rol tijdens de overdracht maar ervaren vaak te weinig constructieve feedback van de opleiders op hun bijdrage aan de overdracht. De feedback mag kritisch zijn èn constructief. De opleiders ervaren vaak te weinig tijd tijdens de overdracht om feedback in deze onderwijssetting te geven. In deze module staat het volgende centraal:

-De overdracht op een juiste wijze benutten voor onderwijs door gevarieerde onderwijsvormen.

-Het geven van constructieve feedback tijdens de overdracht.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

Veilig Leerklimaat

(geaccrediteerd voor medisch specialisten icm. feedback geven of onderwijs tijdens de overdracht).

Doelgroep: iedereen die leren op de werkplek begeleidt.

Tijdsduur: 2 uur

Feedback krijgen of leren tijdens de overdracht of op andere onderwijsmomenten gaat het beste in een veilig leerklimaat. Om tot leren te komen heeft de lerende behoefte aan competentie, autonomie en verbondenheid. Voldoende aandacht voor deze elementen creëren een veilig leerklimaat. Hoe staat het met het leerklimaat binnen jullie vakgroep en waar liggen de verbeterpunten? Een klein onderdeel over groepsdynamiek en jullie eigen reflectie hierop mag niet ontbreken in deze module.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

Effectieve didactiek

Doelgroep: iedereen die onderwijs of een les wil geven.

Tijdsduur: 2 uur

Niet verplichte literatuur (achtergrondinfo):

  • Het groot werkvormenboek voor de zorg
  • Fischer & Frey (2013) Better learning through structured teaching: a framework for the gradual release of responsibility.

In deze workshop is er aandacht voor de opbouw van een les, presentatie of onderwijs aan de hand van een didactisch model, het model van directe instructie. Dit model is het enige tot nu toe wetenschappelijk bewezen effectief didactisch model. Het biedt een logische opbouw van het onderwijs en zorgt er voor dat nieuwe informatie op effectieve wijze beklijft. De koppeling aan bestaande kennis is hierbij van belang. Daarnaast is er binnen het model aandacht voor het steeds meer zelfstandig leren van de lerende vergelijkbaar met het model van bekwaam verklaren.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

Online onderwijs: van toeschouwer naar deelnemer

(geaccrediteerd voor medisch specialisten)

Doelgroep: iedereen die online onderwijs wil geven.

Tijdsduur: 1,5 uur ONLINE

In 2020 heeft online onderwijs een enorme vlucht genomen. Fysieke bijeenkomsten werden omgezet naar online-lessen. Online onderwijs geven of presenteren, vraagt een specifieke aanpak om de deelnemers bij de les te houden. Motivatie om onderwijs te volgen heeft te maken met de mate van autonomie en competentie van de deelnemer en de verbondenheid die de deelnemer voelt met de onderwijsgever of presentator. Van deze drie componenten vraagt bij online onderwijs het creëren van verbondenheid met de deelnemers de grootste aandacht. Hoe zorg je ervoor dat de toeschouwer een deelnemer wordt van je online onderwijs? Daar gaat deze online workshop over; er is zowel aandacht voor de inhoud als voor de vorm van het onderwijs/de presentatie.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

 

Het op maat maken van de modules kan in afstemming met aanvrager en trainer(s).

Voor vragen neem contact op via trainingexpertise@nwz.nl