Organisatiestructuur

In het kader van verdere ontwikkeling als Topklinisch Opleidingsziekenhuis, heeft Noordwest Academie als missie het stimuleren en bundelen van alle initiatieven op het vlak van kennis, opleiding en wetenschap in Noordwest Ziekenhuisgroep.

Noordwest Academie is gehuisvest aan Nassauplein 10 te Alkmaar. In het gebouw (de voormalige kweekschool van Alkmaar) zijn elf onderwijsruimten beschikbaar waaronder een skills lab en ict-lokaal. Verder is hier de medische bibliotheek van Noordwest ondergebracht. In en vanuit het leerhuis wordt medisch (masterfase en vervolgopleidingen) en verpleegkundig (hbo en mbo) onderwijs verzorgd. Het stagebureau regelt alle stages binnen Noordwest. Ook het wetenschapsbureau van Noordwest is ondergebracht aan het Nassauplein. Voor de verpleegkundige vervolgopleidingen wordt nauw samengewerkt met afdeling P&O van Noordwest. Afdeling P&O beheert tevens het leerportaal van Noordwest.

Er zijn vele intensieve samenwerkingsrelaties met deelinitiatieven op het vlak van kennis, opleiding en wetenschap binnen en buiten Noordwest. Binnen Noordwest zijn onder meer te noemen: de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR), de Centrale Opleidingscommissie, de Verpleegkundige Adviesraad, het Verpleegkundig Expertise Centrum (VEC) en de Medisch Specialisten Noord-West (MSNW). Buiten Noordwest zijn dat o.a.:  Amsterdam UMC (AMC en VUmc), hogeschool InHolland, Hogeschool van Amsterdam, Avans+, VU Amstelacademie, ROC Novacollege, ROC Horizon College en ROC Kop van Noord-Holland en de Vereniging van Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ).

Organogram van Noordwest Academie

Het leerhuis is onderdeel van Noordwest. De directie van het leerhuis rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur van Noordwest.

Toelichting op organogram

  • Wetenschapsbureau: het bureau voert het wetenschapsbeleid van Noordwest uit, ondersteunt onderzoekers en ziet toe op de kwaliteit van het onderzoek. Dit alles in afstemming met raad van bestuur van Noordwest, medische staf, COc en onderzoekers. Het bureau bestaat onder andere uit de coördinator wetenschap, een kwaliteitsmedewerker en een statisticus.
  • Medisch onderwijs: hiertoe behoren de masteropleidingen VUmc en AMC (in 2014 471 coassistenten) en de 25 erkende medische vervolgopleidingen. Bij twee hiervan, psychiatrie en pathologie, zijn hiervoor respectievelijk GGZ NHN en Symbiant BV de opleidende instellingen. In 2014 waren 170 arts-assistenten in dienst waarvan 100 in opleiding. Door de opleidingscoördinator en de directie wordt ondersteuning geboden aan de COc en samengewerkt met de medische staf. Ook een psycholoog maakt onderdeel uit van dit team.
  • Verpleegkundig onderwijs & stagebureau verzorgt de opleiding Verpleegkundige In de Praktijk (VIP, 200 studenten per jaar), begeleidt hbo-v stagiaires (50 studenten per jaar), verzorgt vakinhoudelijke bij- en nascholing voor professionals, beheert het skills lab en het stagebureau. Onder verpleegkundig onderwijs valt ook een applicatiespecialist die o.a. programma’s en e-learnings ontwikkelt voor het leerportaal.
  • Bedrijfsvoering: administratieve en facilitaire ondersteuning van het leerhuis. Verantwoordelijk voor het subsidieproces van de beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen en andere geldstromen die gerelateerd zijn aan onderwijs. Ook is hierin de medische bibliotheek van Noordwest ondergebracht.