Organisatiestructuur

In het kader van verdere ontwikkeling als Topklinisch Opleidingsziekenhuis, heeft Noordwest Academie als missie het stimuleren en bundelen van alle initiatieven op het vlak van kennis, opleiding en wetenschap in Noordwest Ziekenhuisgroep.

Noordwest Academie is gehuisvest in het voormalig verzorgingshuis Huize Westerlicht aan de Pr. Julianalaan 14 te Alkmaar. In het gebouw zijn dertien onderwijsruimten beschikbaar waaronder een aantal skills labs. Verder is hier de medische bibliotheek van Noordwest ondergebracht. In en vanuit het leerhuis worden medisch (masterfase en vervolgopleidingen) en verpleegkundig (mbo en hbo) onderwijs en vervolgopleidingen aangeboden. Het stagebureau regelt alle stages binnen Noordwest. Ook het wetenschapsbureau van Noordwest is ondergebracht op locatie Westerlicht. 

Er zijn vele intensieve samenwerkingsrelaties met deelinitiatieven op het vlak van kennis, opleiding en wetenschap binnen en buiten Noordwest. Binnen Noordwest zijn onder meer te noemen: de Wetenschaps Commissie, de Centrale Opleidingscommissie, de Verpleegkundige Adviesraad, het Verpleegkundig Expertise Centrum (VEC), de medische staf en de Medisch Specialisten Noord-West (MSNW). Buiten Noordwest zijn dat o.a.:  Amsterdam UMC (AMC en VUmc), Hogeschool Inholland, Avans+, VU Amstelacademie, ExpertCollege Nightingale-Instituut, ROC Horizon College en ROC Kop van Noord-Holland, de Vereniging van Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en mProve ziekenhuizen.

Organogram van Noordwest Academie

Het leerhuis is onderdeel van Noordwest. De directie van het leerhuis rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur van Noordwest.

Toelichting op organogram

  • Wetenschapsbureau: het bureau voert het wetenschapsbeleid van Noordwest uit, coördineert de procedure lokale uitvoerbaarheid, ondersteunt onderzoekers en ziet toe op de kwaliteit van het onderzoek. Dit alles in afstemming met raad van bestuur van Noordwest, medische staf, COc en onderzoekers. Het bureau bestaat onder andere uit de coördinator wetenschap, een kwaliteitsmedewerker en een epidemioloog.
  • Medisch onderwijs: hiertoe behoren de masteropleidingen VUmc en AMC (in 2019 615 coassistenten) en de 25 erkende medische vervolgopleidingen. Bij twee hiervan, psychiatrie en pathologie, zijn hiervoor respectievelijk GGZ NHN en Symbiant BV de opleidende instellingen. In 2019 waren 161 arts-assistenten in dienst. Door de opleidingscoördinator en de directie wordt ondersteuning geboden aan de COc en samengewerkt met de medische staf. Ook een psycholoog en een onderwijskundige maken onderdeel uit van dit team.
  • Verpleegkundig onderwijs & stagebureau verzorgt de mbo opleiding Verpleegkundige In de Praktijk en de opleiding hbo verpleegkunde (VIP en HIP, totaal 200 studenten per jaar), begeleidt het hbo-v stagiaires (15 studenten per jaar), verzorgt vakinhoudelijke bij- en nascholing voor professionals, beheert de skills labs en het stagebureau. Onder verpleegkundig onderwijs valt ook een coördinator leerportaal die o.a. programma’s en e-learnings ontwikkelt voor het leerportaal.
  • Bedrijfsvoering: administratieve en facilitaire ondersteuning van het leerhuis. Verantwoordelijk voor het subsidieproces van de beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen en andere geldstromen die gerelateerd zijn aan onderwijs. Ook is hierin de medische bibliotheek van Noordwest ondergebracht.