Wat zijn de criteria?

Publicatieprijs

 • Een publicatie uit 2023 in een (internationaal) peer reviewed tijdschrift;
 • De Noordwest onderzoeker is 1e of 2e auteur;
 • Het onderzoek moet geheel of gedeeltelijk in Noordwest hebben plaatsgevonden;
 • Inzending vindt plaats door een PDF van het betreffende artikel vóór 26 augustus 2024 te sturen naar het wetenschapsbureau. 

Innovatieprijs

 • Een vernieuwing in een bestaand proces, product of structuur met als doel de patiëntenzorg te verbeteren;
 • We onderscheiden drie richtingen:
  • (para-) medische of verpleegkundige innovatie: verbetering van diagnose, behandeling of revalidatie;
  • Sociale innovatie: verbetering van de manier waarop zorgprofessionals met patiënten en zorgprofessionals onderling met elkaar samenwerken;
  • Duurzame innovatie: verbetering ten aanzien van preventieve maatregelen (de patiënt), circulaire gezondheidszorg (de planeet) en/of toekomstbestendig omgaan met menselijk kapitaal (de professional).
 • De innovatie is bij voorkeur voor andere afdelingen binnen Noordwest en ook in andere ziekenhuizen buiten Noordwest toepasbaar;
 • Er vindt bij voorkeur samenwerking plaats met patiënten, ketenpartners en/of private partners;
 • Een beschrijving van het innovatieproject wordt vóór 26 augustus 2024 ingediend bij het wetenschapsbureau.

Aanmoedigingsprijs

 • Voor een veelbelovend jonge onderzoeker, (para-)medisch of verpleegkundig, vanuit Noordwest;
 • Prospectief onderzoek;
 • Ingediend bij de METC of al goedgekeurd door de METC;
 • Het projectplan wordt vóór 26 augustus 2024 ingediend bij het wetenschapsbureau.

Hoe verloopt de procedure?

Allereerst beoordeelt het wetenschapsbureau of de inzendingen voor de publicatieprijs, innovatieprijs en de aanmoedigingsprijs voldoen aan de bovengenoemde criteria. Is dat niet het geval dan wordt daarover contact opgenomen met de indiener.

Vervolgens worden de inzendingen die voldoen aan bovenstaande criteria voorgelegd aan de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR).

Voor de publicatieprijs zal de WAR uit alle inzen­din­gen drie kanshebbers selecteren. Deze drie genomineerden krijgen uiterlijk in de week van 23 september 2024 bericht, hen wordt gevraagd om op 24 oktober 2024 een korte presentatie van 10 minuten te verzorgen. Op basis van het ingediende artikel, de presentatie op 24 oktober 2024 en het oordeel van het publiek wordt de winnaar bepaald. De winnaar van de eerste prijs ontvangt, naast eeuwige roem en de bronzen Pieter van Foreest penning en – speld, een prijs van € 500,-.

De inzendingen voor de innovatieprijs worden aan de WAR voorgelegd, de WAR zal hieruit 3 genomineerden kiezen. Deze genomineerden krijgen uiterlijk in de week van 23 september 2024 bericht en hen wordt gevraagd een poster van de innovatie te maken en deze op 24 oktober 2024 op te hangen in de lounge. De WAR zal in de pauze bij de posters langs gaan voor aanvullende vragen en het kiezen van een winnaar. De prijs bestaat uit een bedrag van € 250,-.

Uit alle inzendingen voor de aanmoedigingsprijs zal de WAR in de week van 23 september 2024 een winnaar selecteren. De winnaar krijgt hierover bericht en wordt gevraagd een presentatie van 10 minuten te verzorgen tijdens de prijsuitreiking op 24 oktober 2024. De prijs bedraagt € 250,-.

Het publiek heeft een grote stem in het bepalen van de winnaar van de publicatieprijs. Zorg dat er op je gestemd wordt! Dit kan door middel van een smartphone.