Pieter van Foreest Wetenschapsprijs

De Pieter van Foreest Wetenschapsprijzen dankt zijn naam aan de Alkmaarse medicus Pieter van Foreest.

Wat zijn de criteria?

Publicatieprijs

  • Een publicatie uit 2019 of 2020 in een (internationaal) peer reviewed tijdschrift;
  • De Noordwest onderzoeker is 1e of 2e auteur;
  • Het onderzoek moet geheel of gedeeltelijk in Noordwest hebben plaatsgevonden;
  • Inzending vindt plaats door een PDF van het betreffende artikel vóór 6 september as. te sturen naar het wetenschapsbureau. 

Hoe verloopt de procedure?

Allereerst beoordeelt het wetenschapsbureau of de inzendingen voor de publicatieprijs voldoen aan de bovengenoemde criteria. Is dat niet het geval dan wordt daarover contact opgenomen met de indiener.

Vervolgens worden de inzendingen die voldoen aan bovenstaande criteria voorgelegd aan de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR).

In de WAR nemen deel:

  • Professor dr. S. (Saskia) Peerdeman: Neurochirurg bij Amsterdam UMC locatie VUmc, vice decaan AMC en Hoogleraar professionele ontwikkeling.
  • Dr. M.J.M. (Mireille) Serlie: Internist-endocrinoloog bij Amsterdam UMC locatie AMC.
  • Dr. L. (Lisa) van der Putten: KNO-arts bij Noordwest Ziekenhuisgroep.
  • Dr. B.J. (Bart) Burger: Orthopedisch chirurg Noordwest Ziekenhuisgroep.

Voor de publicatieprijs zal de WAR uit alle inzen­din­gen twee kanshebbers voor 2019 en twee kanshebbers voor 2020 selecteren.
Deze vier genomineerden krijgen uiterlijk 4 oktober bericht, hen wordt gevraagd om op 14 oktober een korte pitch van 3 minuten te verzorgen. Op basis van het ingediende artikel, de presentatie op 14 oktober en het oordeel van het publiek selecteert de WAR een winnaar 2019 en een winnaar 2020. De winnaars ontvangen, naast eeuwige roem en de bronzen Pieter van Foreest penning en – speld, een prijs van € 500,-.