Bij het vrijwilligersbureau bieden wij jou de mogelijkheid om 2 dagen mee te lopen met patiëntenvervoer. Hier is wel een minimale leeftijd van 16 jaar of ouder aan verbonden.

De vrijwilligers vervullen een belangrijke rol binnen het ziekenhuis, zij zorgen ervoor dat de patiënten van de ene naar de andere afdeling worden gebracht. Zij hebben daarbij te maken met verschillende protocollen/richtlijnen voor veiligheid. Ook kom je tijdens deze stage op diverse plekken in het ziekenhuis en maak je kennis met diverse medewerkers.

Ben je geïnteresseerd? Je kunt je aanmelden door een motivatie te sturen naar stagebureau@nwz.nl met als onderwerp "Maatschappelijke stage".