Wetenschapsprijs voor Caroline Buis

Caroline Buis, psycholoog onderwijs en opleiden bij Noordwest Academie, is winnaar geworden van de Pieter van Foreest wetenschapsprijs 2019.

Daarmee is maar weer bewezen dat het doen van wetenschappelijk onderzoek binnen Noordwest Ziekenhuisgroep niet alleen is voorbehouden aan artsen. Van de drie genomineerden voor de prijs was er ditmaal één arts, aios longziekten Michael van Schaik. De derde genomineerde was nucleair geneeskundig laborant Elise Vleeming,

Tijdens de wetenschapsdag op 24 september in Alkmaar mochten ze alle drie in vijftien minuten hun onderzoek presenteren, waarna de aanwezigen in de zaal via een app de winnaar bepaalden.

Caroline Buis deed onderzoek naar de opzet van de 360 graden feedback. Dit is een verplicht instrument in de opleiding waarmee arts-assistenten (aios) zowel aan patiënten als aan een aantal medische en niet-medische collega’s reflectie vragen op hun professionele ontwikkeling.

Buis constateert dat aios die feedback graag willen voorbespreken met een neutrale niet-medische coach voor ze het gesprek aangaan met hun opleider. Slechts twee van de 43 ondervraagde aios gaven aan de resultaten rechtstreeks met hun opleider te willen bespreken. Elf aios zouden dit alleen willen als er geen negatieve opmerkingen in het rapport staan en op voorwaarde dat de relatie met de opleider optimaal is. Bijna driekwart van de ondervraagden (32 aios) gaf de voorkeur aan voorbespreken met de coach.

Aios lijken moeite te hebben met de duale rol van de opleider als coach èn beoordelaar, concludeert Buis. “Ze waarderen de expertise van een neutrale coach tijdens het 360 graden-gesprek.” Inmiddels is dat voor meerdere opleidingsdisciplines binnen Noordwest reden om de 360 graden feedback standaard te laten begeleiden door een neutrale coach.

Buis nam eventuele criticasters vast de wind uit de zeilen door te wijzen op een beperking van haar onderzoek. Er zou sprake kunnen zijn van confirmation bias aangezien ze zelf namens Noordwest Academie optreedt als coach voor de aios, en dus als onderzoeker een dubbelrol vervult. Ze stelt daarom voor de studie grootschaliger op te zetten.

Het artikel van Buis is gepubliceerd in International Journal of Medical Education onder de titel Processing multisource feedback during residency under the guidance of a non-medical coach.

 

 

Tekst: MAS-Communicatie Heiloo/Marjolein Voorberg

Caroline Buis, winnaar van de wetenschapsprijs 2019, temidden van dr. Lisa van der Putten en dr. Bart Burger, beiden lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van Noordwest. Foto Nikki Natzijl.

Caroline Buis, winnaar van de wetenschapsprijs 2019, temidden van dr. Lisa van der Putten en dr. Bart Burger, beiden lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van Noordwest. Foto Nikki Natzijl.