ECG en ritmestoornissen

Doelgroep: verpleegkundigen en paramedici

Tijdsduur: zeven bijeenkomsten van drie uur

Deze training vormt samen met de scholing De cardiologische patiënt en De vitaal bedreigde patiënt de CPR (Cardiopulmonaire reanimatie). De drie scholingen samen kunnen in een half jaar worden afgerond en wordt twee keer per jaar aangeboden.

Literatuur: Interpretatie van ECG’s. Een introductie. – Tomas B Garcia

In zeven bijeenkomsten leren de deelnemers van docenten uit de praktijk hoe het ritme en geleidingssysteem werkt van het hart en welke aspecten hier invloed op hebben. In de bijeenkomsten worden de deelnemers begeleid in het beoordelen van ECG’s en ritmestroken. Aan het einde van deze bijeenkomsten zijn zij in staat deze zelfstandig te beoordelen.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

De cardiologische patiënt

Doelgroep: verpleegkundigen en paramedici

Tijdsduur: drie bijeenkomsten van drie uur

Deze training vormt samen met de scholing ECG en ritmestoornissen  en De vitaal bedreigde patiënt de CPR (Cardiopulmonaire reanimatie). De drie scholingen samen kunnen in een half jaar worden afgerond en wordt twee keer per jaar aangeboden.

In drie bijeenkomsten leren de deelnemers alles over een patiënt met een acuut coronair syndroom. Tevens leren zij klinisch redeneren over een patiënt met een myocardinfarct en een patiënt met hartfalen. Met deze kennis kunnen de deelnemers problematiek vroegtijdig signaleren, interventies voorstellen en de patiënt en familie op de juiste manier begeleiden.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

De vitaal bedreigde patiënt

Doelgroep: verpleegkundigen die nog niet bekend zijn met de ABCDE systematiek

Tijdsduur: vier bijeenkomsten van drie uur

Deze training vormt samen met de scholing ECG en ritmestoornissen en De cardiologische patiënt de CPR (Cardiopulmonaire reanimatie). De drie scholingen samen kunnen in een half jaar worden afgerond en wordt twee keer per jaar aangeboden.

Literatuur: e-learnings en reader

In de scholing vitaal bedreigde patiënt leren de deelnemers de basis over de systemen ademhaling en circulatie van het ProActive Nursing model van Marc Bakker. Hierbij wordt de koppeling naar de ABCDE en het toepassen hiervan in de praktijk gemaakt. In de bijeenkomsten wordt kennis actief verwerkt en is het van belang dat deelnemers eigen casuïstiek inbrengen. 

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

Verdiepingslessen ABCDE

Doelgroep: verpleegkundigen die bekend zijn met de ABCDE methodiek en klinisch redeneren met betrekking tot de systemen ademhaling en circulatie

Tijdsduur: twee bijeenkomsten van drie uur

Literatuur: e-learnings

In de verdiepingslessen van de ABCDE wordt de methodiek ABCDE en klinisch redeneren herhaald en worden beide toegepast in casussen. Het zijn interactieve lessen waarbij gebruikt gemaakt wordt van de kennis en casuïstiek van de deelnemers.

 Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

Klinisch redeneren (ProActive Nursing)

Doelgroep: (gespecialiseerde) verpleegkundigen

Tijdsduur: tien bijeenkomsten van drie uur gedurende een jaar

Literatuur:

  • ‘ProActive Nursing: klinisch problematiek inzichtelijk. Observeren, analyseren en communiceren’ - Marc Bakker
  • ‘ProActive Nursing: klinisch redeneren in zes stappen’ - Marc Bakker

In tien bijeenkomsten leren de deelnemers gedurende een jaar de systematiek van klinisch redeneren volgens het ProActive Nursing model van Marc Bakker. In de bijeenkomsten wordt de kennis over de verschillende systemen actief verwerkt. Gedurende het jaar werken de deelnemers een praktijkcasus uit, welke zij als beroepsproduct inleveren. Naast het toepassen van klinisch redeneren wordt ook aandacht besteed aan enthousiasmeren, het nemen van een voorbeeldfunctie en het begeleiden en overdragen ervan. Tevens is er een mogelijkheid om voor iedere deelnemer één uur begeleiding of ondersteuning te bieden in de praktijk. Bijvoorbeeld in de vorm van een klinische les of bedside teaching.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

Verpleegtechnische handelingen

Doelgroep: Verpleegkundigen en paramedici

Binnen Training & Expertise worden praktijktrainingen aangeboden, zoals praktijktraining perifeer infuuscanule inbrengen en praktijktraining blaaskatheterisatie. In overleg worden praktijktrainingen op maat aangeboden.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

 

Het op maat maken van de modules kan in afstemming met aanvrager en trainer(s).

Voor vragen neem contact op met de Noordwest Academie via trainingexpertise@nwz.nl