SOP's en documenten

De basis van dit Noordwest Kwaliteitssysteem is het binnen de STZ ontwikkelde kwaliteitshandboek SOP’s. In dit kwaliteitshandboek worden procedures rond medisch wetenschappelijk onderzoek zo veel mogelijk gestandaardiseerd. Aangezien elk ziekenhuis verschilt bestaat de ruimte om met behulp van centrum specifieke bijlagen de lokale gang van zaken te beschrijven. Voor Noordwest is dit ook gedaan waarbij taken toegekend zijn aan Noordwest medewerkers die betrokken kunnen zijn bij het onderzoek. Deze centrumspecifieke bijlagen zijn als laatste bijlagen aan elke SOP toegevoegd.

Algemeen

Deze SOP’s en aanverwante documenten hebben oa betrekking op de lokale uitvoerbaarheidsprocedure en het beheer van het kwaliteitssysteem. De SOP’s zijn voor Noordwest medewerkers terug te vinden in documentbeheer.

SOP's

  • SOP VL1 Beoordeling raad van bestuur
  • SOP VL2 Aanpassen proefpersoneninformatie en toestemmingsverklaring aan lokale situatie
  • SOP VL5 Beoordeling amendement (lokaal)
  • SOP U11 Voortgangrapportage
  • SOP X2 Niet WMO plichtig onderzoek
  • SOP O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP's
  • SOP VL6 Voorbereiding ondersteunende diensten
  • SOP VL7 Voorbereiding apotheek
  • SOP U6 Uitvoer apotheek

Documenten