‘Complimenten voor Sverre Loggers en zijn begeleiders’

Sverre Loggers, als onderzoeker verbonden aan de afdeling traumachirurgie van Noordwest, is winnaar geworden van de Pieter van Foreest aanmoedigingsprijs 2019. Hij onderzoekt of we er altijd goed aan doen om zeer kwetsbare ouderen te opereren wanneer zij een heup hebben gebroken. “Heelkunde is ook weten wanneer je iets níet moet doen”, zegt hij.

De studie is FRAIL-HIP genoemd, waarbij ‘hip’ slaat op heup. “Maar”, zei jurylid Lisa van der Putten die de prijs aan Loggers overhandigde, “het is ook een hip onderzoek in de zin van eigentijds. Er komt steeds meer aandacht voor kwetsbare ouderen en hun kwaliteit van leven, alsook voor de kosteneffectiviteit van de ingrepen die we verrichten.”

Namens de Wetenschappelijke Adviesraad sprak Van der Putten van een prachtig opgezet multidisciplinair en multicenter onderzoek. “Complimenten voor jou en je begeleiders. Het feit dat je erin geslaagd bent om maar liefst 26 centra - ziekenhuizen en andere zorginstellingen - hierbij te betrekken en nu al bijna voldoende patiënten hebt, bewijst al dat je deze aanmoedigingsprijs verdient.”

“Een gebroken heup is een ernstig letsel”, zegt Sverre Loggers, die over een aantal jaren op de FRAIL-HIP studie hoopt te promoveren. “Het komt relatief veel voor, bij zo’n 25.000 mensen per jaar,  maar een aanzienlijk deel van de mensen die al een beperkte levensverwachting hadden, overlijdt binnen zes maanden na de operatie. De vraag is wat zo’n operatie dan betekent voor hun kwaliteit van leven.”

Volgens de huidige richtlijnen wordt er in principe geopereerd als de levensverwachting hoger is dan zes weken. Loggers betwijfelt echter of daar altijd voor moet worden gekozen. Hij vraagt zich af of de vermeende voordelen van opereren wel realistisch zijn als het gaat om zeer kwetsbare ouderen. Dan heeft hij het over mensen boven de zeventig die in een verpleeghuis wonen, ondergewicht hebben, niet meer zelfstandig mobiel zijn en te kampen hebben met meerdere aandoeningen.

“Ons uitgangspunt is dat niet opereren bij deze mensen niet leidt tot een slechtere kwaliteit van leven. Wij bieden een geselecteerde groep patiënten met een heupfractuur een gestructureerd gesprek aan waarin de mogelijkheid van niet-operatieve behandeling besproken wordt, met als uitgangspunt de wensen en de kwaliteit van leven de patiënt. Uiteraard betrekken we de familie en verzorgenden hier actief bij.

Als afgezien wordt van een operatie, dan gaat de patiënt terug naar zijn eigen woonomgeving en ligt de nadruk op het bieden van comfort en pijnbestrijding.”

Loggers reist het hele land af om alle deelnemende patiënten persoonlijk te bezoeken. Het is zijn bedoeling de uitkomsten in beeld te brengen van 160 mensen, waarbij ongeveer de helft wel en de andere helft niet wordt geopereerd. Hiermee hoopt hij handvatten te kunnen bieden voor een beter gefundeerde keuze tussen wel of niet opereren.

 

 

Tekst: MAS-Communicatie Heiloo/Marjolein Voorberg

Sverre Loggers met de Pieter van Foreest aanmoedigingsprijs. Naast hem kno-arts Lisa van der Putten, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van Noordwest. Foto Nikki Natzijl.

Sverre Loggers met de Pieter van Foreest aanmoedigingsprijs. Naast hem kno-arts Lisa van der Putten, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van Noordwest. Foto Nikki Natzijl.