Pieter van Foreest wetenschapsprijzen

Met het toekennen van de prijzen willen we als STZ ziekenhuis vieren dat er in ons ziekenhuis veel onderzoek en innovatie wordt gedaan, dat dit wordt beloond en dat we er trots op zijn. Het doen van wetenschappelijk onderzoek en ook innovatie is belangrijk, het draagt immers bij aan betere patiëntenzorg.

Pieter van Foreest Wetenschapsdag 24 oktober 2024  

Er worden 3 verschillende prijzen toegekend: voor het beste medisch wetenschappelijk artikel in een inter­nationaal tijdschrift, de beste innovatie en er is de aanmoedigingsprijs voor een jonge medische of verpleegkundige professional.

Wij nodigen jullie van harte uit om artikelen, innovaties en onderzoeksprojecten in te dienen en mee te dingen naar de prijzen! Een oproep zal wanneer de voorbereidingen starten ook verschijnen op Bijzijn en breed gecommuniceerd worden via de e-mail.