Stagebureau

Noordwest Ziekenhuisgroep is een erkend leerbedrijf en biedt aan veel studenten die een mbo-, hbo- of universitaire opleiding volgen een stageplaats.

Het stagebureau fungeert voor het gehele ziekenhuis als centraal aanspreekpunt en is bemiddelaar voor studenten die een stage in het ziekenhuis willen lopen en voor afdelingen binnen Noordwest die stagiairs willen aantrekken.

 

Stageplaats aanvragen

Als je stage wilt lopen in Noordwest ontvangen wij graag digitaal (bij voorkeur in PDF formaat) een sollicitatiebrief met curriculum vitae. Om je tijdig antwoord te kunnen geven, willen wij je verzoeken de aanvraag uiterlijk twee maanden voor de gewenste aanvangsdatum van de stage bij ons in te dienen.

Vermeld in de brief duidelijk:

  1. welke opleiding je volgt
  2. je leerjaar
  3. de gewenste stageperiode
  4. het aantal stagedagen per week
  5. of het een verplichte stage betreft

Je krijgt van ons altijd een bevestiging als je sollicitatiebrief en curriculum vitae zijn ontvangen. Na ontvangst zal deze aan de leidinggevende van de betrokken afdeling worden gezonden.

Vervolgens ontvang je binnen 14 werkdagen onze beslissing of een stageplaats kan worden toegekend of niet. Indien de stageplaats wordt toegekend, ontvang je eveneens informatie over praktische zaken rondom jouw stage.

 

Informatie

Je kunt contact opnemen met het stagebureau via telefoonnummer 072 - 548 2368 of via e-mail stagebureau@nwz.nl. Ook je sollicitatiebrief kan je naar dit e-mailadres sturen.