Evidence based practice (EBP)

Doelgroep: verpleegkundigen en paramedici

Tijdsduur: tien bijeenkomsten van drie uur gedurende een jaar

Literatuur:

  • ‘Evidence-based practice voor verpleegkundigen’ - Guus Munten, Joan Verhoef en Chris Kuiper
  • ‘Grondslagen der epidemiologie’ - J.P VandenBroucke, 6e druk

In tien bijeenkomsten over evidence-based practice (EBP) leren de deelnemers, gedurende een jaar, de vijf stappen van EBP toepassen. Als beroepsproduct schrijven zij gezamenlijk een Critically Appraised Topic (CAT). Het doel van deze bijeenkomsten is het bieden van handvatten om de dagelijkse werkzaamheden evidence-based te onderbouwen.

De deelnemers worden in de fasen begeleid door verschillende docenten en experts in EBP, namelijk: informatiespecialisten van de medische bibliotheek, leden van het Verpleegkundig Expertise Centrum (VEC), leden van het wetenschapsbureau en docenten van Training & Expertise.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Voor meer informatie of maatwerk stuur een mail naar: trainingexpertise@nwz.nl

 

Basic Life Support voor afdelingstrainers

Doelgroep: deelnemers die afdelingstrainer willen worden binnen Noordwest

Tijdsduur: vier bijeenkomsten van drie uur

Literatuur: e-learning BLS en reader

In vier bijeenkomsten leren de deelnemers Basic Life Support (BLS) uit te voeren volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Daarnaast worden de deelnemers klaargestoomd om zelf theorieachtergronden en BLS vaardigheden aan te leren aan cursisten van de afdeling. Hierbij staat het didactische vierstappen plan van de NRR centraal en wordt geoefend met feedback geven op BLS vaardigheden. Als afsluiting tonen zij deze vaardigheden aan de docent en is het van belang om minimaal één keer per jaar de training op de afdeling te verzorgen én om één keer per twee jaar aan de herhalingsles op de Noordwest Academie deel te nemen. Hierdoor blijft de afdelingstrainer gekwalificeerd.

 Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Voor meer informatie of maatwerk stuur een mail naar: trainingexpertise@nwz.nl

Herhalingsles Basic Life Support voor afdelingstrainers

Doelgroep: afdelingstrainers BLS Noordwest

Tijdsduur: één bijeenkomsten van drie uur + voorbereiding indien nodig BLS e-learning herhalen

Literatuur: e-learning BLS

In één bijeenkomst van drie uur wordt middel de proeve van bekwaamheid de Basic Life Support (BLS) vaardigheden getoetst en zo nodig bijgeschaafd. Dit wordt gedaan middels de laatste richtlijnen van de NRR en het vierstappen plan.

In de bijeenkomst staat het uitwisselen van ervaringen en het oefenen van scenario’s centraal.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Voor meer informatie of maatwerk stuur een mail naar: trainingexpertise@nwz.nl

Verpleegtechnische handelingen

Doelgroep: Verpleegkundigen en paramedici

Binnen Training & Expertise worden praktijktrainingen aangeboden, zoals praktijktraining perifeer infuuscanule inbrengen en praktijktraining blaaskatheterisatie. In overleg worden praktijktrainingen op maat aangeboden.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

 

Het op maat maken van de modules kan in afstemming met aanvrager en trainer(s).

Voor vragen neem contact op met de Noordwest Academie via trainingexpertise@nwz.nl