Feedback geven

(geaccrediteerd voor medisch specialisten i.c.m. met onderwijs tijdens de overdracht of veilig leerklimaat).

Doelgroep: iedereen die feedback geeft in opleidingssituaties

Tijdsduur: 2 uur

Feedback geven over het werk, gedrag of inzet van een leerling-verpleegkundige vraagt een scala aan sociale competenties van de supervisor. Gestructureerde feedback draagt constructief bij aan het leerproces van de leerling-verpleegkundige. Een vaste opbouw van het feedbackgesprek in feedup, feedback en feedforward helpt om de feedback te structureren.

In deze module zoomen we in op de structuur van het feedbackgesprek en oefenen we met de stappen van feedup, feedback en feedforward.

In plaats van de structuur van het gesprek is het ook mogelijk in deze module te focussen op het proces en de gesprekstechnieken van feedback geven aan de hand van het ik-ik-jij model: wat zie je, wat doet dat met je en wat vindt de ander. We oefenen deze stappen en ervaren wat het effect is.

  1. De teach-the-teacher 2 over toetsen en beoordelen van één hele dag behandelt beide onderdelen inclusief het moment van feedback geven in de praktijk en biedt daarnaast ook veel oefenmogelijkheden met een trainingsacteur.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

ECG en ritmestoornissen

Doelgroep: verpleegkundigen en paramedici

Tijdsduur: zeven bijeenkomsten van drie uur

Deze training vormt samen met de scholing De cardiologische patiënt en De vitaal bedreigde patiënt de CPR (Cardiopulmonaire reanimatie). De drie scholingen samen kunnen in een half jaar worden afgerond en wordt twee keer per jaar aangeboden.

Literatuur: Interpretatie van ECG’s. Een introductie. – Tomas B Garcia

In zeven bijeenkomsten leren de deelnemers van docenten uit de praktijk hoe het ritme en geleidingssysteem werkt van het hart en welke aspecten hier invloed op hebben. In de bijeenkomsten worden de deelnemers begeleid in het beoordelen van ECG’s en ritmestroken. Aan het einde van deze bijeenkomsten zijn zij in staat deze zelfstandig te beoordelen.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

De cardiologische patiënt

Doelgroep: verpleegkundigen en paramedici

Tijdsduur: drie bijeenkomsten van drie uur

Deze training vormt samen met de scholing ECG en ritmestoornissen  en De vitaal bedreigde patiënt de CPR (Cardiopulmonaire reanimatie). De drie scholingen samen kunnen in een half jaar worden afgerond en wordt twee keer per jaar aangeboden.

In drie bijeenkomsten leren de deelnemers alles over een patiënt met een acuut coronair syndroom. Tevens leren zij klinisch redeneren over een patiënt met een myocardinfarct en een patiënt met hartfalen. Met deze kennis kunnen de deelnemers problematiek vroegtijdig signaleren, interventies voorstellen en de patiënt en familie op de juiste manier begeleiden.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

De vitaal bedreigde patiënt

Doelgroep: verpleegkundigen die nog niet bekend zijn met de ABCDE systematiek

Tijdsduur: vier bijeenkomsten van drie uur

Deze training vormt samen met de scholing ECG en ritmestoornissen en De cardiologische patiënt de CPR (Cardiopulmonaire reanimatie). De drie scholingen samen kunnen in een half jaar worden afgerond en wordt twee keer per jaar aangeboden.

Literatuur: e-learnings en reader

In de scholing vitaal bedreigde patiënt leren de deelnemers de basis over de systemen ademhaling en circulatie van het ProActive Nursing model van Marc Bakker. Hierbij wordt de koppeling naar de ABCDE en het toepassen hiervan in de praktijk gemaakt. In de bijeenkomsten wordt kennis actief verwerkt en is het van belang dat deelnemers eigen casuïstiek inbrengen. 

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

Verdiepingslessen ABCDE

Doelgroep: verpleegkundigen die bekend zijn met de ABCDE methodiek en klinisch redeneren met betrekking tot de systemen ademhaling en circulatie

Tijdsduur: twee bijeenkomsten van drie uur

Literatuur: e-learnings

In de verdiepingslessen van de ABCDE wordt de methodiek ABCDE en klinisch redeneren herhaald en worden beide toegepast in casussen. Het zijn interactieve lessen waarbij gebruikt gemaakt wordt van de kennis en casuïstiek van de deelnemers.

 Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

Evidence based practice (EBP)

Doelgroep: verpleegkundigen en paramedici

Tijdsduur: tien bijeenkomsten van drie uur gedurende een jaar

Literatuur:

  • ‘Evidence-based practice voor verpleegkundigen’ - Guus Munten, Joan Verhoef en Chris Kuiper
  • ‘Grondslagen der epidemiologie’ - J.P VandenBroucke, 6e druk

In tien bijeenkomsten over evidence-based practice (EBP) leren de deelnemers, gedurende een jaar, de vijf stappen van EBP toepassen. Als beroepsproduct schrijven zij gezamenlijk een Critically Appraised Topic (CAT). Het doel van deze bijeenkomsten is het bieden van handvatten om de dagelijkse werkzaamheden evidence-based te onderbouwen.

De deelnemers worden in de fasen begeleid door verschillende docenten en experts in EBP, namelijk: informatiespecialisten van de medische bibliotheek, leden van het Verpleegkundig Expertise Centrum (VEC), leden van het wetenschapsbureau en docenten van Training & Expertise.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Voor meer informatie of maatwerk stuur een mail naar: trainingexpertise@nwz.nl

Klinisch redeneren (ProActive Nursing)

Doelgroep: (gespecialiseerde) verpleegkundigen

Tijdsduur: tien bijeenkomsten van drie uur gedurende een jaar

Literatuur:

  • ‘ProActive Nursing: klinisch problematiek inzichtelijk. Observeren, analyseren en communiceren’ - Marc Bakker
  • ‘ProActive Nursing: klinisch redeneren in zes stappen’ - Marc Bakker

In tien bijeenkomsten leren de deelnemers gedurende een jaar de systematiek van klinisch redeneren volgens het ProActive Nursing model van Marc Bakker. In de bijeenkomsten wordt de kennis over de verschillende systemen actief verwerkt. Gedurende het jaar werken de deelnemers een praktijkcasus uit, welke zij als beroepsproduct inleveren. Naast het toepassen van klinisch redeneren wordt ook aandacht besteed aan enthousiasmeren, het nemen van een voorbeeldfunctie en het begeleiden en overdragen ervan. Tevens is er een mogelijkheid om voor iedere deelnemer één uur begeleiding of ondersteuning te bieden in de praktijk. Bijvoorbeeld in de vorm van een klinische les of bedside teaching.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

Basic Life Support voor afdelingstrainers

Doelgroep: deelnemers die afdelingstrainer willen worden binnen Noordwest

Tijdsduur: vier bijeenkomsten van drie uur

Literatuur: e-learning BLS en reader

In vier bijeenkomsten leren de deelnemers Basic Life Support (BLS) uit te voeren volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Daarnaast worden de deelnemers klaargestoomd om zelf theorieachtergronden en BLS vaardigheden aan te leren aan cursisten van de afdeling. Hierbij staat het didactische vierstappen plan van de NRR centraal en wordt geoefend met feedback geven op BLS vaardigheden. Als afsluiting tonen zij deze vaardigheden aan de docent en is het van belang om minimaal één keer per jaar de training op de afdeling te verzorgen én om één keer per twee jaar aan de herhalingsles op de Noordwest Academie deel te nemen. Hierdoor blijft de afdelingstrainer gekwalificeerd.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Voor meer informatie of maatwerk stuur een mail naar: trainingexpertise@nwz.nl

Herhalingsles Basic Life Support voor afdelingstrainers

Doelgroep: afdelingstrainers BLS Noordwest

Tijdsduur: één bijeenkomsten van drie uur + voorbereiding indien nodig BLS e-learning herhalen

Literatuur: e-learning BLS

In één bijeenkomst van drie uur wordt middel de proeve van bekwaamheid de Basic Life Support (BLS) vaardigheden getoetst en zo nodig bijgeschaafd. Dit wordt gedaan middels de laatste richtlijnen van de NRR en het vierstappen plan.

In de bijeenkomst staat het uitwisselen van ervaringen en het oefenen van scenario’s centraal.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Voor meer informatie of maatwerk stuur een mail naar: trainingexpertise@nwz.nl

Verpleegtechnische handelingen

Doelgroep: Verpleegkundigen en paramedici

Binnen Training & Expertise worden praktijktrainingen aangeboden, zoals praktijktraining perifeer infuuscanule inbrengen en praktijktraining blaaskatheterisatie. In overleg worden praktijktrainingen op maat aangeboden.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl

Scholing nieuwe verpleegkundigen (flexbureau)

Doelgroep: verpleegkundigen die nieuw in dienst komen van Noordwest Ziekenhuisgroep met geen tot weinig ervaring in de ziekenhuispraktijk

Tijdsduur: vierdaagse training

Literatuur: e-learnings en reader

Gedurende de vierdaagse training worden verpleegkundigen klaargestoomd voor de Noordwest ziekenhuispraktijk.

De deelnemers krijgen een rondleiding in het ziekenhuis en op de Noordwest Academie. Tevens wordt kennis gemaakt met de werkzaamheden op een verpleegafdeling en het leerportaal.

In de trainingen leren zij het toepassen van de EWS en de SBARR. Ook wordt aandacht besteed aan de basis van de ABCDE en de methodiek van klinisch redeneren.

Daarnaast staat in deze vier dagen vaardighedentraining centraal zoals het toedienen van intraveneuze vloeistoffen, het inbrengen van katheters, het inbrengen van een perifere canule, het inbrengen van een neusmaagsonde, het toepassen van Basic Life Support en het toepassen van vrijheidsbeperkende interventies. Ten slotte wordt een bijeenkomst gegeven over de chirurgische patiënt.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Voor meer informatie of maatwerk stuur een mail naar: trainingexpertise@nwz.nl

 

Het op maat maken van de modules kan in afstemming met aanvrager en trainer(s).

Voor vragen neem contact op met de Noordwest Academie via trainingexpertise@nwz.nl