SOP's en documenten

De basis van dit Noordwest Kwaliteitssysteem is het binnen de STZ ontwikkelde kwaliteitshandboek SOP’s. In dit kwaliteitshandboek worden procedures rond medisch wetenschappelijk onderzoek zo veel mogelijk gestandaardiseerd. Aangezien elk ziekenhuis verschilt bestaat de ruimte om met behulp van centrum specifieke bijlagen de lokale gang van zaken te beschrijven. Voor Noordwest is dit ook gedaan waarbij taken toegekend zijn aan Noordwest medewerkers die betrokken kunnen zijn bij het onderzoek. Deze centrumspecifieke bijlagen zijn als laatste bijlagen aan elke SOP toegevoegd.

Datamanagement

Deze SOP's en aanverwante documenten hebben betrekking op het datamanagement van een onderzoek. De SOP’s zijn voor Noordwest medewerkers terug te vinden in documentbeheer.

SOP's

  • SOP U5 Datamanagement
  • SOP VC3 Ontwikkelen Case Report Form
  • SOP VC11 Data Management Plan

Documenten