Wetenschappelijke artikelen schrijven in het Engels

Wetenschappelijke artikelen schrijven: structuur, argumentatie en academisch Engels

6 sessies van 2,5 uur

Voor onderzoekers, AIOS/ANIOS en promovendi bieden wij de leergang Wetenschappelijke artikelen schrijven aan. Doel van deze training is dat je effectiever wordt en minder tijd kwijt bent met het schrijven van een wetenschappelijk betoog.

Voor wie?

De training is geschikt voor beginners maar ook nuttig voor ervaren onderzoekers. Voorwaarde is dat je aan het schrijven bent of daar tijdens de training mee begint. En dat kan ook als je nog wacht op de resultaten van je onderzoek!

Wat gaan we doen?

Je wordt stap voor stap begeleid bij het schrijven of verbeteren van jouw artikel. Na les 1 weet je al hoe je een wetenschappelijk betoog opbouwt en waar je de juiste Engelse woorden kunt vinden. Daarna leer je ingewikkelde informatie leesbaar en duidelijk te formuleren en overtuigende introducties en discussies te schrijven. Ten slotte leer je wat er in een abstract moet staan en hoe je een Engelse aanbiedingsbrief en een rebuttal schrijft.

Hoe lang duurt het?

De leergang bestaat uit zes digitale bijeenkomsten van 2,5 uur, die om de 14 dagen plaatsvinden. De hele training duurt dus 2,5 maand. Als je tussendoor tijd hebt om de opdrachten te doen, kan jouw artikel aan het eind van de training af zijn - tenzij je dan nog steeds zit te wachten op de resultaten.

Programma

  1. Wetenschappelijk schrijven: structuur en woordkeus
  2. Leesbaarheid: Engelse zinsbouw
  3. Overzichtelijkheid: schrijven in alinea’s
  4. Overtuigingskracht: effectief argumenteren
  5. Beknopte Engelse grammatica
  6. Professionele briefwisseling

De lesstof staat duidelijk beschreven in een syllabus met medische voorbeeldzinnen en oefeningen. De lessen zijn digitaal via ZOOM, interactief en iedereen die een tekst meebrengt krijgt feedback van elkaar en van de docent Lisette van Hulst van Text and Training te Haarlem.

Data 

Bij voldoende animo start de training in het najaar van 2024. De trainingsdata zijn: nog geen datum gepland in 2024
Indien er geen training in het najaar bij de Noordwest academie start kan je wel via het wetenschapsbureau jezelf aanmelden en is het mogelijk om eventueel aan te sluiten bij een ander ziekenhuis. Deze trainingen staan gepland vanaf half september 2024.

Locatie: Digitaal via ZOOM.

Kosten:

  • Interne deelnemers €375,-
  • Externe deelnemers €475,-

Geïnteresseerde onderzoeksmedewerkers kunnen zich opgeven via het leerportaal of via een e-mail aan het wetenschapsbureau. Voor meer informatie: wetenschapsbureau@nwz.nl of tel: 072 – 548 3821.