Feedback geven

(geaccrediteerd voor medisch specialisten icm. met onderwijs tijdens de overdracht of veilig leerklimaat).

Doelgroep: iedereen die feedback geeft in opleidingssituaties

Tijdsduur: 2 uur

Feedback geven over het werk, gedrag of inzet van een arts-assistent vraagt een scala aan sociale competenties van de supervisor. Gestructureerde feedback draagt constructief bij aan het leerproces van de arts-assistent. Een vaste opbouw van het feedbackgesprek in feedup, feedback en feedforward helpt om de feedback te structureren.

In deze module zoomen we in op de structuur van het feedbackgesprek en oefenen we met de stappen van feedup, feedback en feedforward.

In plaats van de structuur van het gesprek is het ook mogelijk in deze module te focussen op het proces en de gesprekstechnieken van feedback geven aan de hand van het ik-ik-jij model: wat zie je, wat doet dat met je en wat vindt de ander. We oefenen deze stappen en ervaren wat het effect is.

  1. De teach-the-teacher 2 over toetsen en beoordelen van één hele dag behandelt beide onderdelen inclusief het moment van feedback geven in de praktijk en biedt daarnaast ook veel oefenmogelijkheden met een trainingsacteur.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl. 

Onderwijs tijdens de overdracht

(geaccrediteerd voor medisch specialisten icm. feedback geven of veilig leerklimaat).

Doelgroep: medisch specialisten, opleiders en werkbegeleiders

Tijdsduur: 2 uur

Literatuur: groot werkvormenboek voor de zorg (gratis exemplaar voor de vakgroep)

De overdracht is meestal een moment waarin veel informatie in korte tijd wordt overgebracht. De arts-assistenten hebben binnen de vakgroep een rol tijdens de overdracht maar ervaren vaak te weinig constructieve feedback van de opleiders op hun bijdrage aan de overdracht. De feedback mag kritisch zijn èn constructief. De opleiders ervaren vaak te weinig tijd tijdens de overdracht om feedback in deze onderwijssetting te geven. In deze module staat het volgende centraal:

-De overdracht op een juiste wijze benutten voor onderwijs door gevarieerde onderwijsvormen.

-Het geven van constructieve feedback tijdens de overdracht.

Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in Noordwest, meld je dan aan via het leerportaal. Wil je deelnemen aan deze scholing en werk je in een andere organisatie dan Noordwest, meld je aan via trainingexpertise@nwz.nl