Medische vervolgopleidingen

Noordwest kent 25 erkende medische vervolgopleidingen. Hier vind je meer informatie over deze opleidingen en wat Noordwest jou kan bieden op dit gebied.

Centrale Opleidingscommissie

De Centrale Opleidingscommissie (COc) fungeert als overlegorgaan ter handhaving en bevordering van een gunstig en veilig opleidingsklimaat.

Lees hier het jaarverslag van 2021

Meer info

Introductieprogramma

Noordwest Academie heeft in samenwerking met de Centrale Opleidingscommissie van Noordwest een introductieprogramma voor nieuwe a(n)ios en semi-artsen samengesteld. Een goede introductie vinden we heel belangrijk voor de kwaliteit van onze patiëntenzorg.

Meer info

Cursussen en trainingen

In samenwerking met de Centrale Opleidingscommissie is in het kader van competentiegericht opleiden een disciplineoverstijgend onderwijsprogramma ontwikkeld voor arts-assistenten en coassistenten. Klik in het menu voor de verschillende onderdelen.

Meer info

Opleidingsetalage

Met de start van de individualisering van de medische vervolgopleidingen zijn er voor de aios veel mogelijkheden voor profilering en verdieping binnen de opleiding. Ook de ziekenhuizen kunnen zich profileren door het aanbieden van verschillende differentiatiestages.

Meer info

Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en ook over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

Meer info