Opleidingsetalage

Met de start van de individualisering van de medische vervolgopleidingen zijn er voor de aios veel mogelijkheden voor profilering en verdieping binnen de opleiding. Ook de ziekenhuizen kunnen zich profileren door het aanbieden van verschillende differentiatiestages.

 

Voor elke discipline geldt dat binnen het lokaal opleidingsplan differentiatiestages beschreven staan. Deze stages kunnen, afhankelijk van de fase van de opleiding waarin je je bevindt, gevolgd worden en zodoende voor verdieping of profilering zorgen. De differentiatiestages die Noordwest biedt zijn terug te vinden op de website http://www.opleidingsetalage.nl/

Vanuit Noordwest Ziekenhuisgroep staat inmiddels een aantal stages in de etalage. Alle disciplines krijgen ondersteuning van het leerhuis, de Noordwest Academie, om de stages onderwijsinhoudelijk vorm te geven en op eigentijdse wijze in de etalage te zetten. Er zijn ook enkele disciplineoverstijgende stages te volgen binnen Noordwest.

Heb je interesse in één van de verdiepingsstages? Neem dan contact op met de opleider die op de opleidingsetalage bij jouw stage van voorkeur vermeld staat.