Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en ook over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

Stressjam

Stressjam, omgaan met je eigen stresssysteem

In het kader van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zet Noordwest Stressjam in.

Stressjam is een Virtual Reality game (VR) waarin de coachee door middel van biofeedback (hartslag en ademhaling) zijn eigen stresssysteem leert kennen. In de game verplaatst de deelnemer zich op een tropisch eiland. Om onderdelen van het spel te halen en door te gaan naar een ander niveau is het nodig dat de deelnemer zorgt voor focus (stress) of ontspanning. De feedback van ademhaling en hartslag wordt getoond in de VR-bril van de deelnemer, zodat deze weet of hij/zij ontspannen of meer gefocust is. De deelnemer leert dat stress niet altijd negatief is en dat stress ook op een goede manier ingezet kan worden.

Ben je aios binnen Noordwest dan kun je StressJam aanvragen bij de Academie, via jouw opleider. Een coachingstraject Stressjam beslaat vier sessies van een uur inclusief een coachingsgesprek per sessie. In dit gesprek wordt nabesproken wat je hebt ervaren en welke aandachtspunten meegenomen kunnen worden naar de dagelijkse praktijk.

De Stressjamsessie wordt begeleid door een gecertificeerde stressjamcoach van de Noordwest academie.

Stressjam helpt vooral om je eigen patroon van stress en ontspanning te leren kennen en wordt zodoende preventief ingezet. Indien deelnemers al burn-out klachten hebben kan Stressjam ingezet worden, maar is ook andere coaching nodig. Zie hiervoor onder ‘coaching’.