Cursussen en trainingen

In samenwerking met de Centrale Opleidingscommissie is in het kader van competentiegericht opleiden een disciplineoverstijgend onderwijsprogramma ontwikkeld voor arts-assistenten en coassistenten. Klik in het menu voor de verschillende onderdelen.

Training win-win gesprekken voeren

Door de individualisering van de opleiding is er meer ruimte om als aios eigen keuzes te maken. De keuze voor bijvoorbeeld een differentiatiestage elders maakt dat een aios niet altijd volgens plan beschikbaar blijft voor de afdeling. Als aios of als opleider zal je hierover met elkaar afspraken moeten maken. Over het algemeen zal hierover overeenstemming volgen of wordt er een compromis gesloten. In sommige gevallen kom je er niet uit en ga je met elkaar in onderhandeling.

Dit is één van de vele voorbeelden waarbij effectief onderhandelen waardevol kan zijn. Je kunt ook spreken van gesprekken voeren met oog voor elkaars belangen.

Het model win-win-onderhandelen (ook wel open onderhandelen of excellent onderhandelen) is een onderhandelmodel volgens de Harvardprincipes waardoor beide partijen oog krijgen voor elkaars belangen en een besluit beter kunnen afstemmen op die belangen.

Out-of-the-box kijken naar mogelijke oplossingen is een belangrijk onderdeel van deze onderhandelingsmethodiek. En de gesprekstechnieken tijdens de onderhandelingen zijn van belang.

Het motto van Win-Win onderhandelen is: beide partijen tevreden met méér dan 50%.

Het model is ontwikkeld door Roger Fischer & William Ury, beiden verbonden aan Harvard. Zij schreven het boek Excellent Onderhandelen, waarop de training gebaseerd is. Win-Win bestaat uit vijf stappen waarin beide partijen het te onderhandelen onderwerp stap voor stap benaderen, te weten:

  1. Scheidt de mens van het probleem
  2. Focus op belangen, niet op de posities
  3. Zoek naar oplossingen in wederzijds belang
  4. Check objectieve criteria
  5. Op zoek naar de BAZO, oftewel het Beste Alternatief Zonder Overeenkomst.

De eerste drie stappen zijn meestal voldoende om tot een oplossing te komen; stap vier en vijf worden uiteindelijk ingezet als de eerste drie stappen niet tot resultaat leiden.

Tijdens de training ligt de focus op stap 1, 2 en 3 en is er aandacht voor zaken (emoties, machtsrelaties) die de onderhandeling kunnen beïnvloeden.

Theorie en praktische opdrachten wisselen elkaar af in deze scholing. Realistische casussen uit de praktijk werken het beste in de oefening.

Tijdsduur

  • training van 3 uur voor stap 1, 2 en 3
  • vervolgtraining van 2 uur voor terugblik eerste stappen en stap 4 en 5