Cursussen en trainingen

In samenwerking met de Centrale Opleidingscommissie is in het kader van competentiegericht opleiden een disciplineoverstijgend onderwijsprogramma ontwikkeld voor arts-assistenten en coassistenten. Klik in het menu voor de verschillende onderdelen.

Aios+ klas

Het stafbureau heeft samen met de Centrale Opleidingscommissie de leerlijn Noordwest aios+ management ontwikkeld. Aios krijgen middels deze leerlijn de mogelijkheid zich te ontwikkelen en verdiepen in de managementrol van de specialist door het uitdiepen van actuele thema’s waarbij (toekomst)visie, meningsvorming en innovatie steeds aan de orde komen.

De basiscursus ziekenhuismanagement legt de basis voor Noordwest aios+, waar het geleerde wordt vertaald naar de praktijk van Noordwest. Deelname aan Noordwest aios+ vereist dat de basiscursus gevolgd wordt.

Opzet

Acht keer per jaar komt eens per maand – op een dinsdag – een aantal aios bijeen van 17.00 – 20.00 uur. Relevante organisatorische en medisch inhoudelijke casuïstiek wordt besproken waarvoor expertise uit de eigen organisatie wordt ingezet. Onderwerpen kunnen zijn: STZ, inkoop, verkoop, onderhandelingen zorgverzekeraars, locatieprofiel e.d.

Deelnemers

Deelnemers zijn aios met ambitie en talent op het gebied van management. Ben je geïnteresseerd? Meld je aan via doo@nwz.nl.