Cursussen en trainingen

In samenwerking met de Centrale Opleidingscommissie is in het kader van competentiegericht opleiden een disciplineoverstijgend onderwijsprogramma ontwikkeld voor arts-assistenten en coassistenten. Klik in het menu voor de verschillende onderdelen.

Trainingen op maat

Vanuit de Noordwest Academie ondersteunen we de opleiders, opleidingsgroepen en vakgroepen in ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, leren en opleiden. De vragen van de opleiders en vakgroepen zijn leidend in de te ontwikkelen scholingstrajecten.

In de afgelopen jaren hebben we onderwijs op maat gemaakt voor diverse vakgroepen over feedback geven, gesprekken voeren, groepsdynamiek en groepsproces, PDCA-cyclus, EPA-gericht opleiden, leerdoelen formuleren, een onderwijsprogramma maken, werkvormen voor onderwijs, leren op de werkvloer en de overdracht als onderwijsmoment.

Uitgangspunten in onze scholing zijn:

  • leren door interactie,
  • uitgaan van de vraag van de lerenden en
  • praktijkgericht, zodat de scholing goed te vertalen is naar de werkvloer.

Heb je een vraag over leren op de werkvloer, de (kwaliteit van de) opleiding, het begeleiden van a(n)ios of over het leerklimaat dan gaan we graag in gesprek om de vraag helder te krijgen en samen met jullie een scholingstraject te ontwerpen.

Mogelijke scholing ter illustratie:

Didactiek voor opleiders en arts-assistenten
Korte workshop over de basisprincipes van didactiek om je presentatie of onderwijs goed op te bouwen, leerdoelen te formuleren en werkvormen weet te vinden. Kan online als live op locatie worden gegeven.

Tijdsduur 45 minuten of in overleg.

Online didactiek voor presentaties of vergaderingen
Korte workshop aanpak en opzet van een online presentatie. Opzet programma, aandacht vasthouden, werkvormen en interactie komen aan bod. Deze workshop kan online of live op locatie worden gegeven.

Tijdsduur 45 minuten of in overleg.

PDCA-workshop
Workshop voor opleiders en arts-assistenten die werken met een PDCA voor de opleiding. Noodzaak PDCA, uitleg en werkwijze PDCA en inbedden in organisatie van de afdeling.

Tijdsduur 45 minuten of in overleg.

Feedback geven en krijgen
Training in overleg met de vakgroep waarin aandacht voor onderdelen als:

  • momenten van feedback
  • doel van feedback
  • stappen van constructieve feedback
  • oefenen met geven en ontvangen van feedback

Tijdsduur 3 uur of in overleg.