Pieter van Foreest

Pieter van Foreest (ook wel Petrus Forestus, Alkmaar 1521-1597) was één van de belangrijkste medici van Nederland, en stond bekend als de "Hollandse Hippocrates". Van Foreest studeerde aan de Universiteit in Leuven en promoveerde in 1543 tot doctor in de Geneeskunde.

Ruim 35 jaar (van 1558 tot 1595) was Van Foreest stadsgeneesheer te Delft. Hij behandelde patiënten uit alle lagen van de bevolking. Zo was hij lijfarts van Willem van Oranje maar ook arts van financieel minder bedeelden, die hij gratis behandelde.

Van Foreest had daarnaast een belangrijke adviesfunctie. Hij adviseerde het Delftse stadsbestuur over de pestepidemie en de landelijke overheid over diverse geneeskundige vraagstukken. Ook op de ontwikkeling van de geneeskunde heeft hij een grote invloed gehad.

Nog na zijn dood maakten vele medici gebruik van de kennis en kunde van de, in zijn tijd, moderne medicus. Al jaren wordt in Noordwest de jaarlijks uit te reiken wetenschapsprijs naar hem vernoemd.