Wetenschap: publicatie van de maand augustus

 

Als STZ-ziekenhuis speelt medisch wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol in Noordwest. Op dit moment lopen er zo’n 350 wetenschappelijke studies. Daarom willen we vaker interessante uitkomsten van onderzoeken delen. We lichten iedere maand een wetenschappelijke publicatie uit waaraan Noordwest heeft bijgedragen.

Deze maand in de schijnwerper
Het artikel “The Quality of Dying in Frail Institutionalized Older Patients After Nonoperative and Operative Management of a Proximal Femoral Fracture: An In-Depth Analysis“ is gekozen als “publicatie van de maand”. Het is een artikel waaraan verschillende medewerkers van Noordwest hebben meegewerkt: Sverre Loggers (chirurgie), Kees Jan Ponsen (chirurgie) en Pieter Joosse (chirurgie).

 

Samenvatting
Proximale femurfracturen bij kwetsbare oudere patiënten hebben een slechte prognose. Ondanks de hoge mortaliteit is er weinig bekend over de kwaliteit van sterven, terwijl dit een integraal onderdeel is van palliatieve zorg en het de besluitvorming over niet-operatief (NOM) of operatief management (OM) zou kunnen beïnvloeden. In deze studie werd onderzoek gedaan naar de kwaliteit van sterven na NOM en OM in een populatie van kwetsbare oudere geïnstitutionaliseerde patiënten die een proximale femurfractuur opliepen. Er werd gebruikgemaakt van gegevens uit de FRAIL-HIP studie. Er werden geen grote verschillen waargenomen in de kwaliteit van overlijden bij niet-operatief behandelde patiënten vergeleken met operatief behandelde patiënten. Het verbeteren van de symptoombeheersing, en vooral de pijn, zou een middel kunnen zijn om de kwaliteit van het sterven in beide groepen verder te verhogen.

Lees hier het volledige artikel

 

Database artikelen
Alle artikelen van Noordwest medewerkers die verschenen in (internationale) medisch-wetenschappelijke tijdschriften zijn terug te vinden in de database van de Noordwest Academie.

 

 

Foto: Unsplash

12-9-2023