Stefanie Slot gepromoveerd

 

Op woensdag 30 maart 2022 promoveerde Stefanie Slot met haar proefschrift “On Myelofibrosis: a Paragon Of Heterogeneity”. Stefanie is werkzaam als intensivist bij de afdeling Intensive care van Noordwest Ziekenhuisgroep.

Myelofibrose is een beenmergziekte, waarbij ongecontroleerde activiteit van bloedvormende stamcellen uiteindelijk leidt tot verbindweefseling van het beenmerg. Dit proefschrift beschrijft o.a. de resultaten van een literatuuronderzoek, waarin geprobeerd is om alle verschillende beenmergafwijkingen bij myelofibrose in beeld te brengen met imaging technieken, zowel vóór als tijdens behandeling met ruxolitinib. Verder bevat het de resultaten van een onderzoek dat is verricht naar alle Nederlandse patiënten die de diagnose myelofibrose kregen tussen 2001 en 2018. Op basis hiervan is het vóórkomen van myelofibrose in Nederland vastgesteld (de ‘incidentie’), evenals de overleving en vroege behandelstrategieën door de tijd. Er wordt o.a. ingegaan op de veiligheid van ruxolitinib bij patiënten met een laag aantal bloedplaatjes. Het proefschrift beschrijft de uitkomsten van een groep patiënten die een allogene stamceltransplantatie hadden ondergaan in één van de drie deelnemende Nederlandse academische ziekenhuizen. Er is specifiek onderzocht wat het effect is van verschillende voorbehandelingen (‘conditionering’) op de succesvolle enting van donorcellen (‘engraftment’) na transplantatie.

 

Klik hier om het proefschrift online te lezen.

 

Afbeelding: Stefanie Slot / Chiel Veffer vormgeving, Amsterdam