Over het onderzoek
Het centrale doel van dit proefschrift is om, vanuit verschillende perspectieven, het samenwerkingsproces van zorgprofessionals die gezamenlijk gecoördineerde patiëntenzorg geven en organiseren vanuit verschillende organisaties (eerste lijn en tweede lijn), te begrijpen. Patiënten die zorg ontvangen van zowel de eerste als de tweede lijn, hebben zorgverleners nodig die samenwerken en hun gezamenlijke zorg coördineren. Huisartsen en medisch specialisten leveren hun gezamenlijke zorg over de grenzen van hun werkplek en organisaties heen, terwijl ze voornamelijk binnen hun eigen setting zijn opgeleid en weinig inzicht hebben in elkaars competenties en mogelijkheden. De toenemende betrokkenheid van andere professionals, zoals verpleegkundigen, physician assistants en nurse practitioners, verhoogt ook de complexiteit van het samenwerken in gezamenlijke patiëntenzorg. Het proefschrift gaat onder meer in op intra- en interprofessioneel leren en samenwerken. Ook het veranderen van werkwijzen én het creëren van nieuwe werkwijzen voor gezamenlijke patiëntenzorg worden belicht.

Aan het onderzoek wat geleid heeft tot dit proefschrift is vanuit de regio door verschillende zorgorganisaties, waaronder Noordwest Ziekenhuisgroep, meegewerkt.

 

Lees hier het proefschrift online.

Klik hier om de livestream van de verdediging van het proefschrift te bekijken.

 

 

Afbeelding: Loes Meijer / Zefyra Nieuwenhuijsen, www.zefdesign.nl

15-11-2023