Michelle Romijn gepromoveerd

 

Op vrijdag 5 juli 2024 heeft Michelle Romijn, werkzaam als arts-assistent kindergeneeskunde bij Noordwest, haar proefschrift “Inflammation and adrenocortical development as potential biomarkers for bronchopulmonary dysplasia” succesvol verdedigd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Over het onderzoek
Bronchopulmonale dysplasie (BPD) is de meest voorkomende complicatie van prematuriteit (vroeggeboorte). Het is een chronische longziekte die gepaard gaat met langetermijngevolgen voor zowel de pulmonale als de neurocognitieve ontwikkeling en treft ongeveer 30% van de extreem premature neonaten. De pathofysiologie is multifactorieel, waarin inflammatie een hoofdrol lijkt te spelen. Tegelijkertijd slaagt de bijnierschors van premature baby’s er niet in om de juiste hoeveelheid cortisol (het belangrijkste ontstekingsremmende hormoon) op te wekken als reactie op stress of ziekte. In dit proefschrift staat de hypothese centraal dat de ontwikkeling van BPD wordt veroorzaakt door een onevenwicht tussen inflammatie en anti-inflammatie. Het doel was te onderzoeken of de voorspelling van BPD-ontwikkeling in premature neonaten kan worden verbeterd door de disbalans te kwantificeren.

Lees hier het proefschrift online

 

 

 

Afbeelding: Michelle Romijn / Lay-out & design: Erwin Timmerman, persoonlijkproefschri!.nl

 9-7-2024