Kwaliteitssysteem Medisch Wetenschappelijk Onderzoek

Kwaliteitssysteem Medisch Wetenschappelijk Onderzoek

Het Kwaliteitssysteem Medisch Wetenschappelijk Onderzoek beschrijft de organisatie van wetenschappelijk onderzoek binnen Noordwest Ziekenhuisgroep. Het kwaliteitssysteem bestaat uit een kwaliteitshandboek, standard operating procedures (SOP's) en aanverwante documenten en zijn te raadplegen via het menu op deze pagina. De SOP’s die worden gebruikt zijn 1 op 1 overgenomen van het binnen de STZ gebruikte kwaliteitshandboek SOP's. Een enkele aanpassing is gedaan wat betreft de indeling van de SOP's. Daarnaast zijn alle SOP's aangevuld met een Noordwest specifieke bijlage die de taken van de specifieke Noordwest medewerker beschrijft.

Bij de uitvoering van eigen geïnitieerd medisch wetenschappelijk onderzoek waarvan Noordwest Ziekenhuisgroep de opdrachtgever is, dient gewerkt te worden volgens SOP’s van het kwaliteitssysteem. Indien je hierover vragen hebt, kun je contact opnemen met het wetenschapsbureau op 072 5483821 of wetenschapsbureau@nwz.nl.

Meer info

SOP's en documenten

De basis van dit Noordwest Kwaliteitssysteem is het binnen de STZ ontwikkelde kwaliteitshandboek SOP’s. In dit kwaliteitshandboek worden procedures rond medisch wetenschappelijk onderzoek zo veel mogelijk gestandaardiseerd. Aangezien elk ziekenhuis verschilt bestaat de ruimte om met behulp van centrum specifieke bijlagen de lokale gang van zaken te beschrijven. Voor Noordwest is dit ook gedaan waarbij taken toegekend zijn aan Noordwest medewerkers die betrokken kunnen zijn bij het onderzoek. Deze centrumspecifieke bijlagen zijn als laatste bijlagen aan elke SOP toegevoegd.

Meer info

Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek geeft een overzicht van zaken die betrekking hebben op de organisatie van medisch wetenschappelijk onderzoek in Noordwest Ziekenhuisgroep.

Meer info