Cursussen en trainingen

In samenwerking met de Centrale Opleidingscommissie is in het kader van competentiegericht opleiden een disciplineoverstijgend onderwijsprogramma ontwikkeld voor arts-assistenten en coassistenten. Klik in het menu voor de verschillende onderdelen.

Docentprofessionalisering

Teach the teacher

Het Teach the Teacher programma is er voor alle medisch specialisten met opleidingstaken. Het richt zich op het versterken en verbeteren van het didactisch handelen van de medisch specialist die voor de taak staat in de dagelijkse praktijk een gestructureerde en effectieve leeromgeving te organiseren. Noordwest Academie biedt meerdere keren per jaar twee verschillende cursussen aan, beide duren twee dagen.

Basiscursus: didactische basisprincipes
Bij didactische ba​sisprincipes worden de grondslagen voor het leren van volwassenen gebruikt als rode draad om korte onderwijsmomenten effectiever en efficiënter te maken. De feedbackregels van Pendleton worden geïntroduceerd en de deelnemers oefenen in het geven en ontvangen van feedback in diverse situaties. Het thema 'toetsen en beoordelen', met name de KPB's, komt aan de orde. Ook wordt tijd besteed aan vaardigheidsonderwijs.

Vervolgcursus: begeleiden, toetsen en beoordelen
Tijdens deze cursus staat de samenhang tussen KPB, voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken centraal. De deelnemers leren de achtergronden en principes van toetsen en beoordelen. De functie van het portfolio komt aan bod en er wordt geoefend in het uitvoeren van een Korte Praktijk Begeleiding (KPB), het voeren van een voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek.

De sessies vinden plaats in kleine groepen en zijn zo veel mogelijk interactief. Op deze manier wordt de ervaring van deelnemer en cursusleider optimaal benut. Er wordt gebruik gemaakt van fragmenten uit de dagelijkse praktijk en casuïstiek die door de deelnemers wordt ingebracht. Voor het oefenen van de diverse gespreksvormen worden acteurs ingezet. De sessies zijn gericht op het leerproces, niet op de inhoud. Het is vooral de bedoeling ervan te leren.

Aanmelden
De Noordwest Academie organiseert teach the teacher cursussen meerdere keren per jaar. Meer informatie over de mogelijkheden via aj.prins@nwz.nl.

Teaching on the run

Teaching on the run (totr) is een programma van korte praktische trainingen in onderwijs- en opleidingsvaardigheden. Het kan gebruikt worden als didactische bij- en nascholing voor artsen die al een Teach the Teacher cursus hebben gevolgd, of als zelfstandige scholing in de vaardigheden die medisch specialisten nodig hebben bij onderwijs aan coassistenten en de opleiding van aios. Een totr-module duurt twee á drie uur. Daardoor zijn ze goed in te passen in de drukke klinische praktijk. Het gehele programma is GAIA-geaccrediteerd.

De modules zijn:

 • Opleiden in de dagelijkse praktijk
 • Korte Praktijk Begeleiding (KPB)
 • Interactief onderwijs
 • Vaardighedenonderwijs
 • STAMPPOT: opleiden in klinisch redeneren
 • Lastige gesprekken in de opleidingssituatie
 • Leerstijlen
 • Onderwijs op de polikliniek
 • Begeleiden, toetsen, beoordelen en EPA
 • Feedback tussen collega’s
 • Gebruik van onderwijskundige principes in de spreekkamer
 • Effectief begeleiden van coassistenten in Master1 G2020
 • Opleiden in leiderschap

Aanmelden
De Noordwest Academie organiseert totr-modules op aanvraag. Meer informatie over de mogelijkheden via aj.prins@nwz.nl.