Wetenschap: publicatie van de maand maart

 

Als STZ-ziekenhuis speelt medisch wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol in Noordwest. Op dit moment lopen er zo’n 350 wetenschappelijke studies. Daarom willen we vaker interessante uitkomsten van onderzoeken delen. We lichten iedere maand een wetenschappelijke publicatie uit waaraan Noordwest heeft bijgedragen.

Deze maand in de schijnwerper
Het artikel “Management of low back pain and lumbosacral radicular syndrome: the Guideline of the Royal Dutch Society for Physical Therapy (KNGF)“ is gekozen als “publicatie van de maand”. Het is een artikel waaraan een medewerker van Noordwest heeft meegewerkt, namelijk: Adri Apeldoorn (revalidatie).

 

Samenvatting
Dit artikel gaat over het actualiseren en ontwikkelen van een evidence-based richtlijn voor de uitgebreide behandeling van lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom (LRS). De richtlijn beschrijft onder andere een uitgebreide beoordeling op basis van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) voor lage rugpijn en LRS, inclusief de identificatie van alarmsymptomen en alarmsignalen. Er zijn criteria vastgelegd voor het starten en stoppen van fysiotherapie en voor verwijzing naar een huisarts. Verder worden er aanbevelingen geformuleerd voor voorlichting en advies, meetinstrumenten, actieve en passieve interventies en gedragsgerichte behandeling. Deze evidence-based richtlijn biedt artsen en patiënten handvaten om de behandelresultaten bij patiënten met lage rugpijn en LRS te optimaliseren en biedt transparantie voor andere zorgverleners en belanghebbenden.

Lees hier het volledige artikel

 

Database artikelen
Alle artikelen van Noordwest medewerkers die verschenen in (internationale) medisch-wetenschappelijke tijdschriften zijn terug te vinden in de database van de Noordwest Academie.

 

 

 

Foto: Unsplash

5-4-2024