Wetenschap: publicatie van de maand maart

Als STZ-ziekenhuis speelt medisch wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol in Noordwest. Op dit moment lopen er zo’n 350 wetenschappelijke studies. Daarom willen we vaker interessante uitkomsten van onderzoeken delen. We lichten iedere maand een wetenschappelijke publicatie uit waaraan Noordwest heeft bijgedragen.

Deze maand in de schijnwerper
Het artikel “Fit4Surgery for cancer patients during covid-19 lockdown - A systematic review and meta-analysis” is gekozen als “publicatie van de maand”. Het is een artikel waaraan vier medewerkers van afdeling chirurgie hebben meegewerkt, namelijk: Tess van Gestel, Lennaert Groen, Hermien Schreurs en Emma Bruns.

 

Samenvatting

Naast het mooie artikel dat deze maand verscheen over de FRAIL-HIP-studie, trok ook het artikel van Tess, Lennaert, Hermien en Emma over Fit4Surgery onze aandacht.

Prehabilitatie is een veelbelovende methode om postoperatief herstel te bevorderen, vooral bij kankerpatiënten. Het programma Fit4surgery helpt patiënten om zo fit mogelijk te worden voordat de operatie plaatsvindt. Vooral in tijden waarin sociale afstand moet worden gehouden, zou het aanbieden van thuisprogramma's een geschikte oplossing kunnen zijn om de naleving en effectiviteit van prehabilitatie te vergroten. Het blijkt dat thuisprogramma’s de algehele functionele capaciteit van patiënten die oncologische chirurgie ondergaan, kan verbeteren in vergelijking met de standaardbehandeling. Het zou een veelbelovend alternatief kunnen zijn voor prehabilitatie in ziekenhuizen, gezien de huidige pandemie en verdere digitalisering in de toekomst. Om de toegankelijkheid en effectiviteit van prehabilitatie te vergroten, moeten thuisoplossingen verder worden onderzocht.

Lees hier het volledige artikel

 

Database artikelen
Alle artikelen van Noordwest medewerkers die verschenen in (internationale) medisch-wetenschappelijke tijdschriften zijn terug te vinden in de database van de Noordwest Academie.Foto: Unsplash

1-4-2022