Wetenschap: publicatie van de maand juni

 

Als STZ-ziekenhuis speelt medisch wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol in Noordwest. Op dit moment lopen er zo’n 350 wetenschappelijke studies. Daarom willen we vaker interessante uitkomsten van onderzoeken delen. We lichten iedere maand een wetenschappelijke publicatie uit waaraan Noordwest heeft bijgedragen.

Deze maand in de schijnwerper
Het artikel “Pulmonary metastasectomy and repeat metastasectomy for colorectal pulmonary metastases: outcomes from the Dutch Lung Cancer Audit for Surgery“ is gekozen als “publicatie van de maand”. Het is een artikel waaraan Hermien Schreurs, chirurg bij Noordwest, heeft meegewerkt.

 

Samenvatting
Chirurgische resectie van terugkerende longmetastasen bij patiënten met colorectale kanker is een gebruikelijke behandeloptie. Toch is de evidence voor herhaalde resectie beperkt. Het doel van dit onderzoek is om langetermijnuitkomsten te analyseren, gebruikmakend van patiëntengegevens die geregistreerd zijn in de Dutch Lung Cancer Audit for Surgery (DLCA-S). Deze studie toont aan dat patiënten met colorectale longmetastasen een vergelijkbare mediane en 5-jaarsoverleving hebben na primaire of recidiverende longmetastasectomie. Herhaalde metastasectomie heeft echter wel een hoger risico op postoperatieve complicaties.

Lees hier het volledige artikel

 

Database artikelen
Alle artikelen van Noordwest medewerkers die verschenen in (internationale) medisch-wetenschappelijke tijdschriften zijn terug te vinden in de database van de Noordwest Academie.

 

 

 

Foto: Unsplash

19-7-2023