Het jaar 2019 wordt feestelijk afgesloten met drie promovendi. Hier zijn we ontzettend trots op!   

 

Ten eerste gaat op 25 november Mihaela Gamala promoveren met haar proefschrift “Clinical utility of Dual Energy CT in gout”. Mihaela is als reumatoloog verbonden aan Noordwest Ziekenhuisgroep. Het doel van haar proefschrift is om de klinische utiliteit van de Dual Energy CT-scan (DECT) vast te stellen bij de classificatie, diagnose en behandeling van jicht. Daarnaast worden de cardiovasculaire morbiditeit van jicht en de klinische utiliteit van DECT onderzocht.

 

 

 

Op 27 november gaat Emma Bruns, aios chirurgie, promoveren met haar proefschrift “Towards resilience – prehabilitation for the elderly with colorectal cancer”. Met de vergrijzing groeit het aantal ouderen dat zich presenteert in het ziekenhuis. Om de kwaliteit van zorg zo optimaal mogelijk te houden en complicaties te voorkomen, is vroegtijdige risicoscreening van belang. Emma richt zich met name op de kwetsbaarheid van de oudere patiënt met colorectaal carcinoom.  Na een inventarisatie van de methodes om kwetsbaarheid bij de oudere patiënt inzichtelijk te maken, brengt Emma de mogelijkheden om die kwetsbaarheid om te zetten in weerbaarheid in kaart. Er wordt onder andere ingegaan op de resultaten van Fit4Surgery-TV, een prehabilitatieprogramma dat  kwetsbare ouderen thuis kunnen volgen.

 

 

Ten slotte promoveert op 9 december Bas Fransen, aios orthopedie, met zijn proefschrift “Improving functional outcome and outcome measures in total knee arthroplasty”. In zijn proefschrift  evalueert Bas verschillende innovaties gericht op het verbeteren van functionele uitkomsten en functionele uitkomstmaten van knievervangende operaties waarbij een totale knieprothese wordt geplaatst.

 

Klik op de afbeelding om de volledige tekst van het proefschrift te downloaden.

 

Terug naar overzicht