Masterfase 3

Keuzeonderwijs

Het keuzeonderwijs beslaat acht weken. Deze kunnen besteed worden aan verdieping in een of meerdere disciplines die je zelf kiest (bv. radiologie en revalidatiegeneeskunde of interne geneeskunde) alsook verdieping in (één van) de competenties. Er is in Noordwest een aanbod van keuzestages beschikbaar. De toetsing bestaat uit toetsing van professioneel gedrag en een product/ een verslag over het werk gedaan in het keuzeonderwijs.