Masterfase 3

Wetenschappelijke stage

De wetenschappelijke stage duurt zestien weken, maar kan verlengd worden met acht weken keuzeonderwijs. De wetenschappelijke stage is een stage waarin nagenoeg alle competenties van de rol academicus uitgebreid aan bod komen. Onder supervisie schrijf de student je een onderzoeksvoorstel over een zelfgekozen aspect van de geneeskundige wetenschap. De toetsing is gebaseerd op de beoordeling van de werkzaamheden tijdens de stage, het verslag en de mondelinge presentatie van de onderzoeksresultaten.