Wetenschap: publicatie van de maand mei

Als STZ-ziekenhuis speelt medisch wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol in Noordwest. Op dit moment lopen er zo’n 350 wetenschappelijke studies. Daarom willen we vaker interessante uitkomsten van onderzoeken delen. We lichten iedere maand een wetenschappelijke publicatie uit waaraan Noordwest heeft bijgedragen.

Deze maand in de schijnwerper
Het artikel “How does interprofessional education influence students' perceptions of collaboration in the clinical setting? A qualitative study” is gekozen als “publicatie van de maand”. Het is een artikel waaraan twee medewerkers van Noordwest hebben meegewerkt, namelijk Carolyn Teuwen (Noordwest Academie) en Hermien Schreurs (chirurgie).

 

Samenvatting
Interprofessioneel onderwijs (IPE) bij verpleegkunde- en geneeskundestudenten heeft tot doel de samenwerkingscompetenties en het samenwerkingsgedrag te verbeteren, zodat beide groepen beter voorbereid zijn op de (complexe) patiëntenzorg. Deze studie onderzoekt hoe IPE de perceptie van studenten over samenwerking in de klinische praktijk beïnvloedt. Er zijn interviews afgenomen met studenten die verbonden waren aan Noordwest Academie; studenten van de VIP-opleiding (“Verpleegkunde opleiding in de praktijk”, een vierjarige mbo-opleiding tot verpleegkundige) en geneeskundestudenten van de VU die onderwijs volgden bij Noordwest. De resultaten van dit kwalitatieve onderzoek tonen een toename van sociaal kapitaal onder studenten aan, hetgeen zal leiden tot een verbetering van de patiëntenzorg. Verder onderzoek naar de effecten op lange termijn is gaande.

Lees hier het volledige artikel

 

Database artikelen
Alle artikelen van Noordwest medewerkers die verschenen in (internationale) medisch-wetenschappelijke tijdschriften zijn terug te vinden in de database van de Noordwest Academie

 

 

Foto: Unsplash

31-5-2022