Toetsing

Rapportages

Na lokale toestemming van de rvb ontvangt het wetenschapsbureau graag jaarlijks een voortgangsrapportage en bij het beëindigen van de studie een beëindigingsrapportage. Deze zijn hieronder te downloaden.

Voortgangsrapportage

Beëindigingsrapportage