Centrale toetsing

De Medisch Ethische Toetsingscommissie VUmc (METc VUmc) is een door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek erkende toetsingscommissie. Noordwest Ziekenhuisgroep is één van de instellingen die hierin participeert. Uit hoofde van de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen verricht de METC de beoordeling van onderzoek in de aangesloten instellingen.

Wilt u een onderzoek aanmelden of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het wetenschapsbureau Noordwest Academie.

Tel: 072 - 548 3821
E-mail: wetenschapsbureau@nwz.nl


Lokale toetsing

Al het medisch wetenschappelijk onderzoek wat in Noordwest uitgevoerd gaat worden dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de raad van bestuur. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het wetenschapsbureau, dat op haar beurt de raad van bestuur van advies voorziet. Het streven is het besluit van de raad van bestuur binnen 21 dagen na indiening van het complete dossier te verstrekken. Pas na ontvangst van de goedkeuring van de raad van bestuur mag het onderzoek van start gaan.

Voor een snelle afhandeling van de procedure is het raadzaam het onderzoekscontract en protocol in een vroeg stadium naar het wetenschapsbureau te versturen. Vervolgens kan de studie worden ingediend door de benodigde documentatie per e-mail te versturen naar wetenschapsbureau@nwz.nl. De hiervoor benodigde documenten zijn afhankelijk van het type onderzoek. Een lijst van documenten is hieronder te downloaden.                                                                                      

Checklist documenten WMO-plichtig onderzoek link
Checklist documenten niet WMO-plichtig onderzoek link

In beide checklisten zijn het Noordwest specifieke aanmeldformulier, de begroting en aanvullende proefpersoneninformatie opgenomen. Deze zijn hieronder te downloaden.

Aanmeldformulier lokale uitvoerbaarheid link
Begroting link
Aanvullingen Noordwest specifieke proefpersoneninformatie mbt logo, klachten en AVG tekst link

U vindt een lijst van namen en e-mailadressen van personen die de offertes behandelen voor de ondersteunende afdelingen bij medisch wetenschappelijk onderzoek binnen Noordwest Ziekenhuisgroep onder deze link. De personen op deze lijst kunnen u tevens helpen bij het verkrijgen van de juiste documenten.

NB. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen bij een compleet dossier en na positieve beoordeling van het contract.

Dossieronderzoek

Voor Noordwest geïnitieerd dossieronderzoek (prospectief en retrospectief) geldt een aangepaste, snelle en kosteloze beoordelingsprocedure lokale uitvoerbaarheid. Dit soort onderzoek kan middels het “Aanmeldformulier dossieronderzoek” direct worden ingediend bij het wetenschapsbureau. Hiervoor is geen METC beoordeling vereist. Na goedkeuring volgt een officiële verklaring van geen bezwaar van de rvb. Het ‘Aanmeldformulier dossieronderzoek’ vindt u hier.

Voor het gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek is toestemming van de patiënt het uitgangspunt, dus ook bij dossieronderzoek. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het document ‘PIF en IC dossieronderzoek'. 

checklist documenten WMO-plichtig onderzoek link        
checklist documenten niet WMO-plichtig onderzoek link
aanmeldformulier lokale uitvoerbaarheid link
aanmeldformulier dossieronderzoek link
begroting link
verwerkersovereenkomst BOZ link
aanvullingen Noordwest specifieke proefpersoneninformatie link
PIF en IC dossieronderzoek link

Rapportages
Na lokale toestemming van de rvb ontvangt het wetenschapbureau graag jaarlijks een voortgangsrapportage en bij het beëindigen van de studie een beëindigingsrapportage. Deze zijn hieronder te downloaden.

Voortgangsrapportage link
Beëindigingsrapportage link

Tarieven
Voor industrie geïnitieerd onderzoek geldt een tarief van 1750,- euro excl. BTW. Voor investigator geïnitieerd onderzoek is de beoordeling op lokale uitvoerbaarheid kosteloos. Deze tarieven gelden voor zowel WMO-plichtig als niet WMO-plichtig onderzoek.

Verzekering
Indien Noordwest Ziekenhuisgroep de opdrachtgever van de studie is, kunt u het certificaat van de proefpersonenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering benodigd voor de centrale toetsing door een METC aanvragen via het wetenschapsbureau. Dit kunt u doen door per e-mail, met vermelding van de titel van de studie, acroniem, naam contactpersoon en onderzoeker.