Wetenschapsprijs voor Caroline Buis

Caroline Buis, psycholoog onderwijs en opleiden bij Noordwest Academie, is winnaar geworden van de Pieter van Foreest wetenschapsprijs 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Buis, winnaar van de wetenschapsprijs 2019, temidden van dr. Lisa van der Putten en dr. Bart Burger, beiden lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van Noordwest.
Foto Nikki Natzijl

Daarmee is maar weer bewezen dat het doen van wetenschappelijk onderzoek binnen Noordwest Ziekenhuisgroep niet alleen is voorbehouden aan artsen. Van de drie genomineerden voor de prijs was er ditmaal één arts, aios longziekten Michael van Schaik. De derde genomineerde was nucleair geneeskundig laborant Elise Vleeming,

Tijdens de wetenschapsdag op 24 september in Alkmaar mochten ze alle drie in vijftien minuten hun onderzoek presenteren, waarna de aanwezigen in de zaal via een app de winnaar bepaalden.

Caroline Buis deed onderzoek naar de opzet van de 360 graden feedback. Dit is een verplicht instrument in de opleiding waarmee arts-assistenten (aios) zowel aan patiënten als aan een aantal medische en niet-medische collega’s reflectie vragen op hun professionele ontwikkeling.

Buis constateert dat aios die feedback graag willen voorbespreken met een neutrale niet-medische coach voor ze het gesprek aangaan met hun opleider. Slechts twee van de 43 ondervraagde aios gaven aan de resultaten rechtstreeks met hun opleider te willen bespreken. Elf aios zouden dit alleen willen als er geen negatieve opmerkingen in het rapport staan en op voorwaarde dat de relatie met de opleider optimaal is. Bijna driekwart van de ondervraagden (32 aios) gaf de voorkeur aan voorbespreken met de coach.

Aios lijken moeite te hebben met de duale rol van de opleider als coach èn beoordelaar, concludeert Buis. “Ze waarderen de expertise van een neutrale coach tijdens het 360 graden-gesprek.” Inmiddels is dat voor meerdere opleidingsdisciplines binnen Noordwest reden om de 360 graden feedback standaard te laten begeleiden door een neutrale coach.

Buis nam eventuele criticasters vast de wind uit de zeilen door te wijzen op een beperking van haar onderzoek. Er zou sprake kunnen zijn van confirmation bias aangezien ze zelf namens Noordwest Academie optreedt als coach voor de aios, en dus als onderzoeker een dubbelrol vervult. Ze stelt daarom voor de studie grootschaliger op te zetten.

Het artikel van Buis is gepubliceerd in International Journal of Medical Education onder de titel Processing multisource feedback during residency under the guidance of a non-medical coach.

 

Vijftien inzendingen voor wetenschapsprijs 2019

Voor de Pieter van Foreest wetenschapsprijs zijn dit jaar vijftien wetenschappelijke artikelen ingezonden. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Noordwest koos er de drie beste uit.

Elise Vleeming, nucleair geneeskundig laborant, presenteerde haar onderzoek naar twee verschillende stoffen om de mate van doorbloeding van de hartspier in beeld te brengen met behulp van de PET/CT-scan.

Ook Michael van Schaik, destijds werkzaam in Alkmaar maar inmiddels in opleiding tot longarts in Zwolle, greep net naast de prijs. Hij deed onderzoek naar de waarde van een test om de pneumokokbacterie op te sporen, de belangrijkste veroorzaker van longontsteking.

Caroline Buis, psycholoog onderwijs en opleiden bij Noordwest Academie, mocht uiteindelijk de prijs - bestaande uit een penning en een cheque van € 500 - in ontvangst nemen.

 

 

 

 

 

 

Caroline Buis temidden van Michael van Schaik en Elise Vleeming die ook waren genomineerd. Uiterst links dr. Lisa van der Putten, uiterst rechts dr. Bart Burger, beiden lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van Noordwest.
Foto Nikki Natzijl

 

‘Complimenten voor Sverre Loggers en zijn begeleiders’

Sverre Loggers, als onderzoeker verbonden aan de afdeling traumachirurgie van Noordwest, is winnaar geworden van de Pieter van Foreest aanmoedigingsprijs 2019. Hij onderzoekt of we er altijd goed aan doen om zeer kwetsbare ouderen te opereren wanneer zij een heup hebben gebroken. “Heelkunde is ook weten wanneer je iets níet moet doen”, zegt hij.

De studie is FRAIL-HIP genoemd, waarbij ‘hip’ slaat op heup. “Maar”, zei jurylid Lisa van der Putten die de prijs aan Loggers overhandigde, “het is ook een hip onderzoek in de zin van eigentijds. Er komt steeds meer aandacht voor kwetsbare ouderen en hun kwaliteit van leven, alsook voor de kosteneffectiviteit van de ingrepen die we verrichten.”

Namens de Wetenschappelijke Adviesraad sprak Van der Putten van een prachtig opgezet multidisciplinair en multicenter onderzoek. “Complimenten voor jou en je begeleiders. Het feit dat je erin geslaagd bent om maar liefst 26 centra - ziekenhuizen en andere zorginstellingen - hierbij te betrekken en nu al bijna voldoende patiënten hebt, bewijst al dat je deze aanmoedigingsprijs verdient.”

“Een gebroken heup is een ernstig letsel”, zegt Sverre Loggers, die over een aantal jaren op de FRAIL-HIP studie hoopt te promoveren. “Het komt relatief veel voor, bij zo’n 25.000 mensen per jaar,  maar een aanzienlijk deel van de mensen die al een beperkte levensverwachting hadden, overlijdt binnen zes maanden na de operatie. De vraag is wat zo’n operatie dan betekent voor hun kwaliteit van leven.”

Volgens de huidige richtlijnen wordt er in principe geopereerd als de levensverwachting hoger is dan zes weken. Loggers betwijfelt echter of daar altijd voor moet worden gekozen. Hij vraagt zich af of de vermeende voordelen van opereren wel realistisch zijn als het gaat om zeer kwetsbare ouderen. Dan heeft hij het over mensen boven de zeventig die in een verpleeghuis wonen, ondergewicht hebben, niet meer zelfstandig mobiel zijn en te kampen hebben met meerdere aandoeningen.

“Ons uitgangspunt is dat niet opereren bij deze mensen niet leidt tot een slechtere kwaliteit van leven. Wij bieden een geselecteerde groep patiënten met een heupfractuur een gestructureerd gesprek aan waarin de mogelijkheid van niet-operatieve behandeling besproken wordt, met als uitgangspunt de wensen en de kwaliteit van leven de patiënt. Uiteraard betrekken we de familie en verzorgenden hier actief bij.

Als afgezien wordt van een operatie, dan gaat de patiënt terug naar zijn eigen woonomgeving en ligt de nadruk op het bieden van comfort en pijnbestrijding.”

Loggers reist het hele land af om alle deelnemende patiënten persoonlijk te bezoeken. Het is zijn bedoeling de uitkomsten in beeld te brengen van 160 mensen, waarbij ongeveer de helft wel en de andere helft niet wordt geopereerd. Hiermee hoopt hij handvatten te kunnen bieden voor een beter gefundeerde keuze tussen wel of niet opereren.

 

 

 

 

 

 

 

Sverre Loggers met de Pieter van Foreest aanmoedigingsprijs. Naast hem kno-arts Lisa van der Putten, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van Noordwest.
Foto Nikki Natzijl

 

Netwerk artrose: een voorbeeld voor andere ziekenhuizen

“Een voorbeeld voor andere ziekenhuizen.” Dat is het oordeel van de Wetenschappelijke Adviesraad over het netwerk artrose dat is opgezet door huisartsen, fysiotherapeuten en de orthopedisch chirurgen van Noordwest.

Het initiatief, dat tot doel heeft de behandeling van artrose van knie en heup te optimaliseren, is nu bekroond met de Pieter van Foreest Innovatieprijs 2019. Dat gebeurde op de wetenschapsdag op 24 september in Alkmaar.

De WAR noemt het een prachtige innovatie die met zijn stappenplan en zelf ontworpen app zorgt voor educatie. Het aantal mensen dat vanwege artrose naar het ziekenhuis wordt verwezen is sinds de komst van het netwerk al met bijna vijftig procent afgenomen omdat nu eerst adequate conservatieve behandeling plaatsvindt.

Orthopeed Dirk-Jan Hofstee mocht tijdens de wetenschapsdag de prijs, bestaande uit een cheque van € 250, in ontvangst nemen. Het netwerk presenteerde zich daar door middel van een poster. Dat gold ook voor de twee andere kandidaten voor de prijs. Dat waren Marjan Bakker van de medische bibliotheek over de cursus Evidence Based Practice die multidisciplinair is ontwikkeld, en Gitara Edward, anesthesist, over de preoperatieve voorbereiding en het beleid complexe antitrombotische therapie op het opnameplein.

De innovatieprijs is in 2018 in de plaats gekomen van de posterprijs en is bedoeld om een vernieuwing in een bestaand proces, product of structuur te belonen.

 

 

 

 

 

 

 

Orthopedisch chirurg Dirk-Jan Hofstee met de Pieter van Foreest innovatieprijs. Naast hem kno-arts Lisa van der Putten, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van Noordwest.
Foto Nikki Natzijl