Onderdeel van:
Onderdeel van:

Pieter van Foreest Wetenschapsprijzen

Pieter v Foreest.jpg
Pieter v Foreest.jpg

De Pieter van Foreest Wetenschapsprijzen dankt zijn naam aan de Alkmaarse medicus Pieter van Foreest. 

Pieter van Foreest (ook wel Petrus Forestus, Alkmaar 1521-1597) was één van de belangrijkste medici van Nederland, en stond bekend als de "Hollandse Hippocrates". Van Foreest studeerde aan de Universiteit in Leuven en promoveerde in 1543 tot doctor in de Geneeskunde.

Ruim 35 jaar (van 1558 tot 1595) was Van Foreest stadsgeneesheer te Delft. Hij behandelde patiënten uit alle lagen van de bevolking. Zo was hij lijfarts van Willem van Oranje maar ook arts van financieel minder bedeelden, die hij gratis behandelde.
 
Van Foreest had daarnaast een belangrijke adviesfunctie. Hij adviseerde het Delftse stadsbestuur over de pestepidemie en de landelijke overheid over diverse geneeskundige vraagstukken. Ook op de ontwikkeling van de geneeskunde heeft hij een grote invloed gehad. 

Nog na zijn dood maakten vele medici gebruik van de kennis en kunde van de, in zijn tijd, moderne medicus.

   
Pieter van Foreest wetenschapsprijzen 2019
Met het toekennen van de prijzen willen we als STZ ziekenhuis vieren dat er in ons ziekenhuis veel onderzoek en innovatie wordt gedaan, dat dit wordt beloond en dat we er trots op zijn. Het doen van wetenschappelijk onderzoek en ook innovatie is belangrijk, het draagt immers bij aan betere patiëntenzorg.

Wetenschapsdag op dinsdag 24 september vanaf 16.00 uur

Er worden 3 verschillende prijzen toe­gekend: voor het beste medisch wetenschappelijk artikel in een inter­nationaal tijdschrift, de beste innovatie en er is de aanmoedigingsprijs voor een jonge medische of verpleegkundige professional.

Wij nodigen jullie hierbij van harte uit om artikelen, innovaties en onderzoeksprojecten in te dienen en mee te dingen naar de prijzen!

DEADLINE VOOR INZENDEN 19 AUGUSTUS 2019

Wat zijn de criteria?

Publicatieprijs

 • Een publicatie uit 2018 in een (internationaal) peer reviewed tijdschrift;
 • De Noordwest onderzoeker is 1e of 2e auteur;
 • Het onderzoek moet geheel of gedeeltelijk in Noordwest hebben plaatsgevonden;
 • Inzending vindt plaats door een PDF van het betreffende artikel vóór 19 augustus 2019 te sturen naar het wetenschapsbureau.

Innovatieprijs

 • Een vernieuwing in een bestaand proces, product of structuur met als doel de patiëntenzorg te verbeteren;
 • We onderscheiden drie richtingen:
  • Medische of verpleegkundige innovatie: verbetering van diagnose, behandeling of revalidatie;
  • Sociale innovatie: verbetering van de manier waarop zorgprofessionals met patiënten en zorgprofessionals onderling met elkaar samenwerken;
  • Duurzame innovatie: verbetering ten aanzien van preventieve maatregelen (de patiënt), circulaire gezondheidszorg (de planeet) en/of toekomstbestendig omgaan met menselijk kapitaal (de professional).
 • De innovatie is bij voorkeur voor andere afdelingen binnen Noordwest en ook in andere ziekenhuizen buiten Noordwest toepasbaar;
 • Er vindt bij voorkeur samenwerking plaats met patiënten, ketenpartners en/of private partners;
 • Een beschrijving van het innovatieproject wordt vóór 19 augustus 2019 ingediend bij het wetenschapsbureau.

Aanmoedigingsprijs

 • Voor een veelbelovend jonge onderzoeker, (para-)medisch of verpleegkundig, vanuit Noordwest;
 • Prospectief onderzoek;
 • Ingediend bij de METC of al goedgekeurd door de METC;
 • Het projectplan wordt vóór 19 augustus 2019 ingediend bij het wetenschapsbureau.
     
Hoe verloopt de procedure?
Allereerst beoordeelt het wetenschapsbureau of de inzendingen voor de publicatieprijs, innovatieprijs en de aanmoedigingsprijs voldoen aan de bovengenoemde criteria. Is dat niet het geval dan wordt daarover contact opgenomen met de indiener.

Vervolgens worden de inzendingen die voldoen aan bovenstaande criteria voorgelegd aan de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR).

In de WAR nemen deel:
•Professor dr. S. (Saskia) Peerdeman: Neurochirurg bij Amsterdam UMC locatie VUmc, vice decaan AMC en Hoogleraar professionele ontwikkeling.
•Dr. M.J.M. (Mireille) Serlie: Internist-endocrinoloog bij Amsterdam UMC locatie AMC.
•Dr. L. (Lisa) van der Putten: KNO-arts bij Noordwest Ziekenhuisgroep.
•Dr. B.J. (Bart) Burger: Orthopedisch chirurg Noordwest Ziekenhuisgroep.

Voor de publicatieprijs zal de WAR uit alle inzen­din­gen drie kanshebbers selecteren. Deze drie genomineerden krijgen rond 4 september bericht, hen wordt gevraagd om op 24 september een korte presentatie van 10 minuten te verzorgen. Op basis van het ingediende artikel, de presentatie op 24 september en het oordeel van het publiek selecteert de WAR drie winnaars, een eerste, tweede en derde prijs. De winnaar van de eerste prijs ontvangt, naast eeuwige roem en de bronzen Pieter van Foreest penning en – speld, een prijs van € 500,-.

De inzendingen voor de innovatieprijs worden aan de WAR voorgelegd, de WAR zal hieruit 3 genomineerden kiezen. Deze genomineerden krijgen rond 4 september bericht en hen wordt gevraagd een poster van de innovatie te maken en deze op 24 september op te hangen in de lounge. De WAR zal in de pauze bij de posters langs gaan voor aanvullende vragen en het kiezen van een winnaar. De prijs bestaat uit een bedrag van € 250,-.

Uit alle inzendingen voor de aanmoedigingsprijs zal de WAR rond 4 september een winnaar selecteren. De winnaar krijgt hierover bericht en wordt gevraagd een presentatie van 10 minuten te verzorgen tijdens de prijsuitreiking op de 24 september. De prijs bedraagt € 250,-.

Het publiek heeft een grote stem in het bepalen van de winnaar van de publicatieprijs. Zorg dat er op je gestemd wordt! Dit kan door middel van een smartphone.

 

 

 

Cookies op deze website

Noordwest Academie plaatst cookies. Deze cookies gebruiken we om de website te verbeteren, te analyseren en voor sociale media. Lees meer informatie over alle cookies
Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord