Wetenschapscommissie Noordwest Ziekenhuisgroep

Medio 2016 is de wetenschapscommissie Noordwest opgericht. De doelstelling van de commissie is het stimuleren van klinisch relevant patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek door medici, paramedici en verpleegkundigen in Noordwest. Zij adviseert de raad van bestuur over het wetenschapsbeleid waarbij STZ-criteria leidend zijn.

De volgende personen hebben zitting in de wetenschapscommissie:

Commissie

Leden

Een medisch specialist met bewezen affiniteit en ervaring met wetenschappelijk onderzoek Alkmaar. Deze wordt door de commissie voorgedragen en benoemd als voorzitter

Bart Burger

Een door de Centrale Opleidingscommissie aan te wijzen lid uit eigen gelederen, deze wordt benoemd tot secretaris

Hermien Schreurs

Een lid rvb

Floor Haak- van der Lely

Een vertegenwoordiger van het bestuur van de Medische staf

Jan Hein Cornel

Een vertegenwoordiger van de Medische staf

Suat Simsek

Een arts-assistent

Eline Houben

Een lid van het VEC

Roy Koendering

De directeur Noordwest Academie

Betsy van Soelen

Kwaliteitsmedewerker wetenschapsbureau, ambtelijk secretaris

Marjolein Bourgonje - Verhart

De commissie vergadert vier maal per jaar en verder ad hoc.

De aanvragen die worden ingediend voor de jaarlijkse interne subsidieronde worden door een aantal afgevaardigden van deze commissie beoordeeld.