Noordwest is niet alleen een instelling voor topklinische patiëntenzorg en opleiding van medische professionals, maar ook een locatie waar structureel wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering in de zorg op basis van patiëntgebonden klinisch relevant onderzoek en medical trials.

Dit onderzoek vindt plaats binnen een verbetercyclus: het genereren van nieuwe kennis (wetenschappelijk onderzoek), het combineren van kennis en ervaring (kennissynthese), de ontwikkeling van toepassingen en producten (inclusief kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering) en het duurzaam implementeren en borgen van uitkomsten.

Kennisontwikkeling in Noordwest richt zich vooral op de evaluatie van de zorgpraktijk en op onderzoek naar nieuwe diagnostiek, interventies, zorgtechnologie en kwaliteitsaspecten. Dit vindt plaats binnen een model waarbij de klinische context en patiëntvoorkeuren medebepalend zijn voor relevantie, kwaliteit en haalbaarheid van projecten.

Noordwest is een van de 27 grote opleidingsziekenhuizen in Nederland die hooggespecialiseerde medische zorg kunnen verlenen. Deze ziekenhuizen hebben hun samenwerking geformaliseerd in de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Kern van het samenwerkingsverband van deze zogenaamde ‘Teaching Hospitals’, vormen de medisch-specialistische opleidingen en de ambitie om zich te ontwikkelen als een locatie voor patiëntgebonden klinisch relevant onderzoek.

Voor (hulp) vragen kunt u terecht bij:

Jeroen Doodeman, epidemioloog, Noordwest Academie,  telefoon 3821 (ma-wo, vr)

Marjolein Bourgonje, kwaliteitsmedewerker, Noordwest Academie, telefoon 3821 (ma t/m vr)

Anita Wester, medewerker Wetenschapsbureau, Noordwest Academie, telefoon 2315/3821 (ma t/m vr)

Of mail naar: wetenschapsbureau@nwz.nl