Vanaf schooljaar 2020-2021 bieden wij een vierjarige opleiding hbo verpleegkunde (HIP) in samenwerking met Inholland aan. Deze variant is voor schoolverlaters met een startkwalificatie (havo, vwo, mbo-4) of voor geïnteresseerden die binnen een ander vakgebied minimaal een mbo-diploma niveau 4 hebben behaald, anders dan verpleegkunde. Hierbij kun je denken aan een opleiding tot doktersassistente, facilitair medewerker, sociaal pedagogisch werker, etc. 

De eerste twee jaar van de opleiding volg je via voltijdse route en vanaf het derde jaar via de duale route. Tijdens de duale fase ben je voor 32 uur per week werkzaam in Noordwest op een van onze locaties. Noordwest betaalt jouw opleidingskosten en je ontvangt een leerlingensalaris conform CAO ziekenhuizen. De lessen worden gegeven op Inholland en Noordwest Academie. Aan het begin van het derde leerjaar loop je 10 weken stage in een ander werkveld dan het ziekenhuis.

Je wordt in vier jaar opgeleid tot hbo-verpleegkundige volgens Bachelor of Nursing 2020 (BN2020). We spreken in het kort over de HIP, dat staat voor hbo-verpleegkundige in de praktijk.
De kracht van de HIP is dat je wordt opgeleid tot een verpleegkundige met een brede klinische blik en met oog voor de omgeving van de zorgvrager. 

 

 

 

 

 

 

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd in de HIP? Stuur dan een sollicitatiebrief met cv naar: verpleegkundigeworden@nwz.nl
Let op: dit kan tot en met 1 februari 2020 voor de groep die start na de zomervakantie van 2020.