Elke mbo-opleiding heeft een eigen kenniscentrum dat erkenningen afgeeft aan zowel de school als het leerbedrijf.

Om een erkend leerbedrijf te zijn, moet er uiteraard aan een aantal kenmerken worden voldaan. Zo moeten praktijkopleiders en werkbegeleiders zijn geschoold en moet aan kwaliteitseisen worden voldaan. Noordwest Academie voldoet aan deze eisen omdat zij intern de benodigde opleidingen geeft aan de betrokken medewerkers.

De organisatie die toeziet op de stages en het praktijkopleiden en waar Noordwest Academie tevens mee samenwerkt, is Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).