Publicatieprijs 2016 voor Yvonne Krul

Yvonne Krul, aios interne geneeskunde, is winnaar geworden van de Pieter van Foreest Publicatieprijs 2016. Zij kreeg de prijs voor haar onderzoek naar de vraag of patiënten met diabetes type 2 baat hebben bij extra vitamine D, maar ze vond hiervoor geen bewijs.

Yvonne 'streed' tijdens de Wetenschapsdag op 13 oktober tegen twee andere genomineerden, Bas Fransen en Nathalie Bakker. Alle drie mochten ze in vijftien minuten hun onderzoek presenteren, waarna de aanwezigen in de zaal via de app of traditioneel op een stembriefje de winnaar bepaalden.

Bas Fransen, aios orthopedie, onderzocht in een langlopend onderzoek in samenwerking met Isala Zwolle twee typen totale-knieprotheses. Hij kwam tot de conclusie dat ze beide goede resultaten geven, maar dat de zogeheten 'fixed bearing' een langere levensduur kent. Om die reden wordt binnen Noordwest alleen nog dit type gebruikt.

Nathalie Bakker, arts-onderzoeker chirurgie, deed onderzoek naar naadlekkage bij patiënten die geopereerd zijn wegens darmkanker. Ze ontdekte dat het gebruik van NSAID's (met name diclofenac) als pijnstiller na de operatie het risico op naadlekkage vergroot. Deze middelen worden daarom in Noordwest niet meer in deze situatie gegeven.

Jaarlijks toegekend 

De publicatieprijs wordt jaarlijks toegekend voor het beste wetenschappelijke artikel in een medisch tijdschrift. Het artikel moet gebaseerd zijn op medisch onderzoek dat geheel of gedeeltelijk binnen Noordwest is verricht.

Samenwerking

De jury – bestaande uit de leden van de wetenschappelijke adviesraad van Noordwest – prees bij de voorselectie met name de dubbelblinde placebo-gecontroleerde opzet van Kruls onderzoek en haar samenwerking met verschillende vakgroepen en de eerste lijn. Haar artikel is gepubliceerd in het tijdschrift van de American Diabetes Association, Diabetes Care. Het maakt onderdeel uit van onderzoek waarop ze in februari 2017 hoopt te promoveren.

Stimulans

De Pieter van Foreest wetenschapsprijzen zijn vernoemd naar de Alkmaarse geneesheer Pieter van Foreest (1521-1597) en zijn bedoeld als stimulans voor wetenschappelijk onderzoek binnen Noordwest. De publicatieprijs werd dit jaar voor de 26ste keer uitgereikt.

 

Aanmoedigingsprijs voor Anja Kroon

Anja Kroon, die in opleiding is tot spoedeisende hulp-arts, heeft de Aanmoedigingsprijs 2016 gekregen. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een veelbelovende jonge onderzoeker, zei Willem Bax van de wetenschappelijke adviesraad tijdens de Wetenschapsdag op 13 oktober.    

Anja krijgt de prijs voor de opzet van het onderzoek 'De elektrische fiets, levensgevaarlijk?' naar de vraag of letsel na een val met een e-bike ernstiger is dan met een gewone fiets. Al zestien procent van de Nederlanders heeft een e-bike. Zij lijken vaker dan 'gewone' fietsers de afdeling spoedeisende hulp te bezoeken, en hun verwondingen lijken ook ernstiger te zijn.

Het onderzoek moet concreet zicht geven op de aard en de ernst van de ongevallen. Er doen honderden inwoners uit de regio's Alkmaar en Den Helder mee, maar ook toeristen die een ongeluk hebben gehad met een huurfiets. Het onderzoek beslaat een jaar, zodat alle weertypen erin worden betrokken. Het betreft een van de allereerste medisch-wetenschappelijke studies naar ongevallen met elektrische fietsen in Nederland.

 

Posterprijs 2016 voor Eline Houben

De Pieter van Foreest Posterprijs 2016 is gewonnen door Eline Houben. Tijdens de Wetenschapsdag op 13 oktober werd haar presentatieposter als beste beoordeeld.

Eline Houben is arts-onderzoeker interne geneeskunde. De poster brengt de rol van klinische symptomen en bloedwaarden in beeld bij het onderzoek naar de ziekte van Wegener, een auto-immuunziekte waarbij bloedvaatjes in het lichaam ontstoken raken.

Een eervolle vermelding was er voor het laboratorium KCHI, dat in een serie van vier posters de validatie van meetapparatuur beschrijft.

 

Grote rol voor jonge onderzoekers binnen Noordwest

Binnen Noordwest lopen momenteel 27 zelf geïnitieerde onderzoeken. Bij maar liefst negentig procent daarvan zijn jonge onderzoekers – dat wil zeggen jonger dan 35 jaar – betrokken. Dit kan zowel de opzet als de uitvoering betreffen.

Interne geneeskunde heeft met vijf wetenschappelijke onderzoeken het grootste aandeel, direct gevolgd door chirurgie en longziekten met beide vier onderzoeken.

In 2015 verschenen veertig wetenschappelijke publicaties met een Noordwest-medewerker als eerste auteur. Dit betrof in 29 gevallen een jonge onderzoeker.

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht