Pieter van Foreestprijs voor Josje Altenburg
De Pieter van Foreestprijs 2014 is toegekend aan arts-onderzoeker en aios longziekten Josje Altenburg. Zij kreeg de prijs voor een artikel dat zij in maart 2013 publiceerde in het gezaghebbende Amerikaanse tijdschrift JAMA, the Journal of the American Medical Associaton.

Onderzoek
Altenburg heeft onderzocht of mensen die meerdere malen per jaar last hebben van ernstige ontstekingen van de luchtwegen (zogeheten bronchiëctasieën) baat kunnen hebben bij een onderhoudsdosis van het antibioticum azithromycine. Ze testte dat in een dubbelblind onderzoek onder negentig patiënten in veertien Nederlandse ziekenhuizen. Na een jaar bleek dat de patiënten veel minder last van hun aandoening hadden. Hun longfunctie werd beter, de infecties traden minder vaak op en de symptomen waren ook niet meer zo hevig. “Ik heb me in twintig jaar niet zo goed gevoeld!”, aldus een van de patiënten.

Altenburg wees erop dat het toedienen van de onderhoudsdosis azithromycine naast een betere kwaliteit van leven voor de patiënten ook bijdraagt aan een afname van de zorgkosten en een verhoging van de productiviteit. Volgens de jury, die ook dit jaar weer onder voorzitterschap stond van prof. dr. John Overbeke, stak het artikel van Altenburg in ieder opzicht boven de andere ingediende onderzoeken uit. Dat waren er overigens dit jaar niet zo veel: slechts vijftien die aan de voorwaarden voldeden. Toch waren er in 2013 vanuit MCA zo'n tachtig publicaties met MCA'ers als eerste of tweede auteur. “Waarom er dan toch relatief weinig artikelen voor de prijs worden ingestuurd blijft een raadsel”, aldus het juryrapport.

Waardering
Met de toekenning van de prijs aan Altenburg sprak de jury tevens haar waardering uit voor de hele onderzoeksgroep longgeneeskunde. “Deze groep voert al jaren onder leiding van Wim Boersma klinisch waardevol onderzoek volgens de hoogste standaarden uit. Daarmee heeft ze al een reeks van mooie publicaties en promoties voortgebracht.”

Pieter van Foreestpenning
MCA-stafvoorzitter Yvonne van Kasteren reikte de prijs, die bestaat uit een geldbedrag, de Pieter van Foreestpenning en een oorkonde, tijdens de stafdag op 8 oktober uit. Ze kondigde aan dat de prijsuitreiking volgend jaar gaat veranderen en dan mogelijk een onderdeel wordt van het aios-opleiderssymposium van Foreest Medical School. Winnares Josje Altenburg sprak de hoop uit dat de plaquette met de namen van de prijswinnaars in de gang van MCA in ieder geval behouden blijft: “Als ik er langsliep, leek het me altijd heel cool om je naam daar bij te zien staan.”

Posterprijs
Naast de wetenschapsprijs werden in het AFAS-stadion nóg twee prijzen uitgereikt. De posterprijs, bestemd voor de beste poster die is gepresenteerd op een wetenschappelijk congres, is toegekend aan dr. Marianne Schoorl van het klinisch chemisch lab. Zij greep volgens de jury met een reeks ingediende artikelen net naast de wetenschapsprijs, maar had met de poster nog een ijzer in het vuur. Zij bracht in beeld hoe de logistiek in het afnamelab van MCA is verbeterd, waardoor patiënten nog maar maximaal tien minuten hoeven te wachten voor ze aan de beurt zijn. “Met dit onderzoek en de bijbehorende poster heeft ze laten zien ook oog te hebben voor verbeteringen die het leven voor patiënten en professionals een beetje makkelijker maken”, aldus de jury.

Aanmoedigingsprijs
Nieuw dit jaar was de aanmoedigingsprijs, bestemd voor een jonge medisch professional die zijn eerste stappen heeft gezet in de wereld van het medisch wetenschappelijk onderzoek. Op voorstel van de Centrale Opleidingscommissie ging deze naar Martijn Leenders, arts-assistent chirurgie. Hij gaat per 1 januari 2015 van start met een onderzoek naar de schildwachtklier bij mensen bij wie borstkanker is geconstateerd. Hij krijgt de prijs niet alleen omdat hij volgens de COc een prachtig onderzoeksvoorstel heeft opgesteld, maar ook omdat het ongelooflijk moeilijk is om een borstkanker-onderzoek op te zetten zonder sponsoring van allerlei partijen en toch met een heel zinvolle onderzoeksvraag. “Creativiteit in de vraagstelling, kwaliteit in de opzet en vasthoudendheid in de uitvoering – dat zijn de kenmerken van de gezonde nieuwsgierigheid die de zorg verder brengt.“

Terug naar overzicht