De Pieter van Foreestprijs 2015 is toegekend aan aios radiologie Mai Thieme. Ze kreeg de prijs voor een artikel dat ze in 2014 publiceerde in het gezaghebbende tijdschrift European Radiology naar de beste diagnostiek bij kinderen met mogelijk een acute appendicitis. De aanmoedigingsprijs voor het beste onderzoeksvoorstel gaat dit jaar naar Sjors Wintermans, die in opleiding is tot specialist spoedeisende hulp. De prijs voor de beste wetenschappelijke poster is toegekend aan Nick van Boven, aios cardiologie.

MGG Wetenschapsdag
De uitreiking van de prijzen is sinds dit jaar weer onderdeel geworden van een echte MGG Wetenschapsdag in de Alkmaarse Pieter van Foreestzaal. De opkomst, met veel jonge professionals, was op woensdag 16 september 2015 groot. In kort bestek werden zij bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en wetenschap binnen MGG. Zo presenteerde Bibi Blijham van Foreest Medical School een wetenschapsquiz (“Regelgeving belemmert innovatie – voor of tegen?”) en demonstreerde hoofd medische bibliotheek Marjan Bakker de gloednieuwe database waarin alle wetenschappelijke publicaties vanuit MGG sinds de jaren tachtig te vinden zijn.

Homoseksuele wilde eend
Dat wetenschappelijk onderzoek zowel een lach kan ontlokken als aan het denken kan zetten, toonde bioloog Kees Moeliker aan. Hij won in 2003 de Ig Nobelprijs met de eerste wetenschappelijke observatie van homoseksuele necrofilie bij een wilde eend. Sindsdien staat hij niet alleen bekend als 'de eendenman', maar maakt hij ook deel uit van het internationale comité dat jaarlijks deze alternatieve Nobelprijzen toekent. Hij riep de aanwezigen op om goed om zich heen te kijken naar onderzoeken die zich lenen voor de Ig Nobelprijzen. “Tussen die 150 jaarlijkse publicaties van u zit vast wel eens waarachtig medisch onderzoek dat u een lach ontlokt.”

Stemmen via de app
De dag draaide uiteindelijk toch om de Pieter van Foreestprijzen, waarvan de uitreiking voor de 25ste keer plaatsvond. De nieuwe Wetenschappelijke Adviesraad – die bestaat uit VUmc-hoogleraren Saskia Peerdeman en Jaap Bonjer en MCA-specialisten Willem Bax en Bart Burger – vormt nu de jury. Uit achttien inzendingen had zij drie genomineerden gekozen, die elk in vijftien minuten hun onderzoek mochten presenteren. Ook het publiek had een stem bij het bepalen van de uiteindelijke winnaar: de aanwezigen konden via een app op hun mobiele telefoon of traditioneel op een formuliertje hun stem uitbrengen.

MRI voor kinderen
Mai Thieme presenteerde haar onderzoek naar de vraag wat de beste manier is om bij kinderen een acute appendicitis vast te stellen als de echo niet direct uitsluitsel biedt. Volgens de landelijke richtlijn is de volgende stap dan een CT-scan of een kijkoperatie. Naar de mening van Thieme moest dat anders kunnen, omdat beide voor kinderen niet zonder gevaar zijn. Zij onderzocht of een MRI-scan – die gebruik maakt van magnetisme in plaats van straling – een goed alternatief is. En dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Binnen MGG is het maken van een MRI bij jonge patiënten nu standaard geworden als de echo onvoldoende uitsluitsel geeft. Op grond van de bevindingen uit het onderzoek hebben Inmiddels meer Nederlandse ziekenhuizen hun werkwijze aangepast.

Jaarlijkse besparing
De twee andere genomineerden waren aankomend klinisch chemicus Maarten Kok en – net als vorig jaar – arts-onderzoeker longziekten Josje Altenburg . Kok onderzocht een eiwitmeting bij dialysepatiënten, wat erin resulteert dat deze patiëntengroep in MCA kan volstaan met minder calciummedicatie. Dit is niet alleen beter voor de patiënt, maar levert het ziekenhuis een jaarlijkse besparing van circa 125.000 euro op. Altenburg ontwierp een scorelijst waarop patiënten met structurele ontstekingen aan de luchtwegen snel en eenvoudig kunnen aangeven hoe het met hen gesteld is. Dit meetinstrument belast zowel patiënten als onderzoekers veel minder dan de tot dan toe gangbare vragenlijsten.

Posterprijs

Voor de posterprijs kwamen maar liefst 24 inzendingen in aanmerking. Volgens de jury vormen de posters die op wetenschappelijke congressen zijn gepresenteerd, “de kraamkamer van belangrijke publicaties” vanwege de feedback van collega's die zorgen voor “de puntjes op de i.” De prijs werd toegekend aan Nick van Boven, die zijn poster vorig jaar heeft mogen presenteren op het invloedrijke Europese Cardiologie Congres in Barcelona.

Aanmoedigingsprijs
De aanmoedigingsprijs voor het beste onderzoeksvoorstel werd uitgereikt aan Sjors Wintermans, die in opleiding is tot specialist spoedeisende hulp. Hij gaat binnenkort van start met een onderzoek naar de beste behandeling voor kinderen die met hun voet tussen de spaken van de fiets zijn gekomen. In MCA melden zich per jaar zo'n honderd kinderen met spaakletsel. De wond wordt meestal behandeld met een siliconen- of gaaszalfverband. Het probleem daarbij is de noodzakelijke verbandwissel, die heel pijnlijk kan zijn. Wintermans en zijn collega's gaan onderzoeken of het toepassen van een speciale dressing wellicht de oplossing is. De jury sprak van een “enorm relevant, relatief zeer haalbaar onderzoek met een echte young professional als trekker” en kende daarom graag de aanmoedigingsprijs toe aan Wintermans.

Stimulans
De Pieter van Foreestprijzen zijn vernoemd naar de Alkmaarse geneesheer Pieter van Foreest (1521-1597) en zijn bedoeld als stimulans voor wetenschappelijk onderzoek binnen MGG en de toepassing daarvan in de patiëntenzorg. Voor alle prijzen geldt dat het onderzoek voor een belangrijk deel binnen MGG moet zijn verricht.

Alle winnaars: van harte gefeliciteerd!

 

FOTO STUDIO WICK NATZIJL

 

Terug naar overzicht